Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Kihniön yhtenäiskoulun järjestyssäännöt

Yleiset

 • Käyttäydyn ystävällisesti ja kohteliaasti.
 • En hyväksy kiusaamista.
 • Huolehdin koulun yhteisestä omaisuudesta.
 • Karkit, limsat, lelut ja rahat kuuluvat koulupäivään vain opettajan luvalla poikkeustapauksissa.
 • Noudatan Suomen lakia.

Ruokailussa

 • Jätän ulkovaatteet ja päähineet naulakkoon.
 • Pesen kädet ennen ruokailua.
 • Otan vain sen verran ruokaa kuin syön.
 • Käyttäydyn sekä jonossa että ruokapöydässä rauhallisesti ja kohteliaasti.
 • En käytä kännykkää.
 • Noudatan annettuja aikatauluja ja ohjeita.
 • Kiitän ruoasta.

Oppitunnilla

 • Saavun oppitunneille ajoissa, tarvittavat opiskeluvälineet mukana ja annetut tehtävät suoritettuina.
 • Jätän ulkovaatteet ja päähineet naulakkoon.
 • Annan toisille työrauhan ja pyydän puheenvuoroa viittaamalla.
 • Kuuntelen opettajaa ja toisia oppilaita.
 • Noudatan saamiani ohjeita.
 • Käytän kännykkää vain saatuani opettajalta luvan, muutoin säilytän sitä niin, ettei se häiritse opetusta.

Piha-alueella ja välitunnilla

 • Pysyn välituntialueella. Vanhan koulun pihalle menen vain saatuani välituntivalvojalta luvan.
 • Kaikki saavat osallistua peleihin ja leikkeihin.
 • Palautan lainaamani pyörät ja pelivälineet paikoilleen ja pidän välituntialueen siistinä.
 • Pyöräilen välitunnilla vain vanhan koulun pihalla ja skuuttailen sille osoitetulla alueella.
 • Käytän pyöräillessä ja skuuttaillessa kypärää.

Koulun yleisissä tiloissa

 • Huolehdin yleisestä viihtyvyydestä ja pidän paikat siistinä.
 • Liikun rauhallisesti kävellen.

Poissaollessa

 • Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole etukäteen myönnetty opettajan tai rehtorin hyväksymää vapautusta (esim. lääkärikäynnit).
 • Sairaustapaukset ilmoitetaan Wilmassa. Poissaolomerkinnän tekee huoltaja viimeistään poissaolopäivän aamuna. Merkinnästä tulee ilmetä poissaolon syy.
 • Huoltaja voi anoa luokanopettajalta tai -valvojalta lupaa enintään kolmen päivän poissaoloon.
 • Yli kolmen päivän poissaolot tulee huoltajan anoa kirjallisesti tai Wilman lomakkeella rehtorilta. (Lomakkeita on saatavana koulusta ja niitä löytyy myös kihnio.fi-nettisivuilta ja Wilmasta.)Seuraukset

Sääntöjen rikkominen ja noudattamatta jättäminen on rangaistava teko. Seurauksia ovat mm. suullinen huomautus, puhuttelu, Wilma-merkinnät, muistutus, luokasta poistaminen valvotusti, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja koulusta erottaminen.

 • Kotitehtävien laiminlyönnistä voi jättää oppilaan samana päivänä koulupäivän päätteeksi tekemään tehtäviään enintään yhdeksi tunniksi.
 • Koulun ja toisten omaisuudelle aiheutuneet vahingot siivoaa/korjaa/korvaa vahingon aiheuttaja.
 • Sääntörikkeet kirjataan Wilmaan. Viidestä rikkomuksesta seuraa kotimuistutus, kymmenestä kasvatuskeskustelu. Seuraavista viidestä tulee aina jälki-istunto. Lista nollaantuu jouluna.
 • Rikkeet kirjataan Wilmaan Kertyneistä rikkeistä seuraa opettajan puhuttelu ja kirjaus Wilmaan.
 • Mikäli oppilas saa lukuvuoden aikana kolmannen jälki-istunnon, se järjestetään moniammatillisessa ryhmässä. Paikalle kutsutaan oppilas ja vanhemmat.


thumbnail_image

Avainsanat