Neuvonta ja asiointi

Kunnanviraston neuvonnasta voit tiedustella kunnan palveluita sekä kysyä neuvoa askarruttaviin kysymyksiin. Neuvonta myös ohjaa sinut oikealle viranhaltijalle ja helpottaa asiointia. Kunnalle, sen toimielimille ja viranhaltijoille osoitettu posti ja asiakirjat toimitetaan neuvontaan, joka välittää ne asianomaisille. Neuvonta sijaitsee kunnanviraston 1. kerroksessa. Viraston ilmotustaululla on myös nähtävillä julkisiin kuulutuksiin liittyviä päätöksiä ja liiteasiakirjoja.

Palvelut

Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta (Kihniön kunnan tekninen lautakunta) tai aluehallintovirastolta (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) toiminnan laadusta tai laajuudesta riippuen. Lisätietoja saat kunnan ympäristötarkastajalta: Taina Bister p. 044 7865 650 tai taina.bister@parkano.fi.

Ohjeet ympäristöluvan hakemiseen ja hakulomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta (www.ymparisto.fi). Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluva ympäristölupahakemus toimitetaan osoitteella: Kihniön kunta, Kihniöntie 46, 39820 Kihniö.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Käsittelyaika

Jätä lupahakemus hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.

Voimassaoloaika

Lupa voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva lupa. Hakemuksesta lupa voidaan myöntää myös muutoksenhausta huolimatta vakuutta vastaan (YSL 199 §).

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulain mukaan toimintaan, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitaan ympäristölupa. Toimintaan on saatava lupa, jos siitä voi aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Ympäristöluvanvaraisia ovat myös sellaiset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat vesitaloushankkeet, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa. Ympäristölupa pitää hakea, jos toiminta laajenee, alkaa tuottaa päästöjä ja jos toiminnassa tapahtuu jokin muu merkityksellinen muutos.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely, kaivostoiminta, turkistarhaus, kalankasvatus sekä satama- ja lentoasematoiminta. Ympäristölupa tarvitaan myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

suomi.fi 8b562870-49d1-432a-bc57-2715371fc8ce

Kihniön kunnan liikuntapalvelut keskittyy ensisijaisesti paikallisten urheiluseurojen toimintaedellytysten tason nostamiseen ja yksittäisen kuntalaisen liikuntatottumusten parantamiseen. Liikunnan painopiste on erityisryhmien liikunnassa, terveysliikunnassa (ikäihmiset ja työikäiset) sekä kesäisin uimakoulutoiminnassa.
Tarkemmat tiedot ajankohtaisista asioista sekä liikuntaryhmistä löydät nettisivuilta.

suomi.fi f52ef22e-5329-4838-bb8e-2e7a9b1e96a8

Nuorisopalveluihin kuuluu nuorten vapaa-ajan palvelut sekä nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen. Nuorisopalvelut on mukana nuorten arjessa nuorisotiloilla, tapahtumissa, kouluilla ja sosiaalisessa mediassa. Nuorisotyötä toteutetaan moniammatillisesti yhteistyössä paikallisten viranomaisten sekä nuorten ja nuorisoyhdistysten kanssa. Nuorisotyön kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat kuntalaiset.

suomi.fi 91ce4db4-773b-4258-8c9c-bccf0fed2ec1

Asukasvalinnassa etusijalle asetetaan kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat.

Toimi näin

Asuntohakemuksia saa kunnanviraston neuvonnasta. Täytetyt hakemukset palautetaan kunnanvirastolle.

Kenelle ja millä ehdoin

Asukasvalinnassa etusijalle asetetaan kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat.

Tausta ja lainsäädäntö

Vuokra-asuntoa etsivä voi tiedustella vuokra-asuntoa kunnalta. Kunnan omistamat vuokra-asunnot ovat useimmiten valtion tuella rakennettuja vuokra-asuntoja, joihin sovelletaan laissa säädettyjä asukasvalintakriteerejä.

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta tarjota kuntalaisilleen vuokra-asuntoja, mutta kunnan tehtäviin kuuluu asunto-olojen kehittäminen alueellaan. Useimmat kunnat rakennuttavat vuokra-asuntoja ja tarjoavat niitä vuokrattaviksi joko suoraan kuntalaisilleen tai perustamansa vuokrataloyhtiön kautta.

suomi.fi fec0c518-42c0-40db-a2b4-0025629ae5b1

Väestönsuojelulla tarkoitetaan ihmisten ja omaisuuden suojaamista ja pelastustoimintaa poikkeusoloissa sekä niihin varautumista. Poikkeusolojen varalta normaalioloissa tehtäviin valmisteluihin luetaan

•poikkeusoloja koskeva suunnittelu ja koulutus sekä uhkien havaitseminen ja niistä varoittaminen

•väestönsuojien rakentaminen

•varautuminen evakuointeihin, pelastustoimintaan, ensiapuun, väestön huoltoon sekä raivaus- ja puhdistustoimintaan.

•johtamis-, valvonta-, hälytysjärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien ylläpito

Väestönsuojelutehtäviä kuuluu pelastusviranomaisten lisäksi myös useille muille viranomaisille kuten kunnalle.

Toimi näin

Jokaisen ihmisen tulee varautua omatoimisesti poikkeustilanteisiin. Kotona tulisi säilyttää mm. vähintään 3-7 päivän kotivaraa vettä ja elintarvikkeita, paristotoimista radiota ja taskulamppua sekä riittävä määrä paristoja.

Väestöä varoitetaan vaaratilanteesta yleisellä vaaramerkillä. Vaaramerkki on yhtäjaksoinen nouseva ja laskeva äänimerkki. Yleisen vaaramerkin jälkeen annetaan radiossa tietoja varoituksen syystä ja suojautumisohjeita. Suojaudu ensisijaisesti sisätiloihin ja seuraa viranomaisten antamia ohjeita. Kihniön kunnan väestönsuojaa lähinnä vastaava tila löytyy yhtenäsikoululta (kuntosali)

suomi.fi af6a4250-be9d-49fb-bbfb-aa9838ab0f04

Kihniön kunnan viralliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kunnan vverkkosivuilla (www.kihnio.fi) ja kunnanviraston ilmoitustaululla.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia. Lisäksi kunta voi päättää julkaista ilmoituksiaan myös muulla tavalla, esimerkiksi ilmoitustaululla.

Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.

Verkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat kuntaan liittyvät tiedot:
• kuntastrategia
• hallintosääntö
• talousarvio ja -suunnitelma
• tilinpäätös
• tarkastuslautakunnan arviointikertomus
• tilintarkastuskertomus
• kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset
• konserniohje
• luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
• luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet
• palveluista perittävät maksut.

Lisäksi monet kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa.

suomi.fi 3fd63dfb-9260-4be2-abea-3ebccf45c2dd

Yhteystiedot

Faksi
+35834484773
Puhelin
+358344411

Osoite

Kihniöntie 46
39820 Kihniö
Kihniöntie 46
39820 Kihniö

Palveluajat

Maanantai09:00 - 11:30
Maanantai12:15 - 15:00
Tiistai09:00 - 11:30
Tiistai12:15 - 15:00
Keskiviikko09:00 - 11:30
Keskiviikko12:15 - 15:00
Torstai09:00 - 11:30
Torstai12:15 - 15:00
Perjantai09:00 - 11:30
Perjantai12:15 - 15:00
suomi.fi ccc1b4fe-bf0c-48eb-86a3-df37015b873e