Neuvonta ja asiointi

Neuvonta ja asiointi

Kunnanviraston neuvonnasta voit tiedustella kunnan palveluita sekä kysyä neuvoa askarruttaviin kysymyksiin. Neuvonta myös ohjaa sinut oikealle viranhaltijalle ja helpottaa asiointia. Kunnalle, sen toimielimille ja viranhaltijoille osoitettu posti ja asiakirjat toimitetaan neuvontaan, joka välittää ne asianomaisille. Neuvonta sijaitsee kunnanviraston 1. kerroksessa. Viraston ilmotustaululla on myös nähtävillä julkisiin kuulutuksiin liittyviä päätöksiä ja liiteasiakirjoja.

Palvelut

Ympäristönsuojelulain mukaan toimintaan, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitaan ympäristölupa. Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta (Kihniön kunnan tekninen lautakunta) tai aluehallintovirastolta (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) toiminnan laadusta tai laajuudesta riippuen. Lisätietoja saat kunnan ympäristötarkastajalta.

Ohjeet ympäristöluvan hakemiseen ja hakulomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta (www.ymparisto.fi). Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluva ympäristölupahakemus toimitetaan osoitteella: Kihniön kunta, Kihniöntie 46, 39820 Kihniö.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristölupapäätöksessä annetaan lupamääräyksiä, joita toiminnassa tulee noudattaa.

Kihniön kunnan liikuntapalvelut keskittyy ensisijaisesti paikallisten urheiluseurojen toimintaedellytysten tason nostamiseen ja yksittäisen kuntalaisen liikuntatottumusten parantamiseen. Liikunnan painopiste on erityisryhmien liikunnassa, terveysliikunnassa (ikäihmiset ja työikäiset) sekä kesäisin uimakoulutoiminnassa.
Tarkemmat tiedot ajankohtaisista asioista sekä liikuntaryhmistä löydät nettisivuilta.

Nuorisopalveluihin kuuluu nuorten vapaa-ajan palvelut sekä nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen. Nuorisopalvelut on mukana nuorten arjessa nuorisotiloilla, tapahtumissa, kouluilla ja sosiaalisessa mediassa. Nuorisotyötä toteutetaan moniammatillisesti yhteistyössä paikallisten viranomaisten sekä nuorten ja nuorisoyhdistysten kanssa. Nuorisotyön kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat kuntalaiset.

Asukasvalinnassa etusijalle asetetaan kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat.

Väestönsuojelulla tarkoitetaan ihmisten ja omaisuuden suojaamista ja pelastustoimintaa poikkeusoloissa sekä niihin varautumista. Poikkeusolojen varalta normaalioloissa tehtäviin valmisteluihin luetaan

•poikkeusoloja koskeva suunnittelu ja koulutus sekä uhkien havaitseminen ja niistä varoittaminen

•väestönsuojien rakentaminen

•varautuminen evakuointeihin, pelastustoimintaan, ensiapuun, väestön huoltoon sekä raivaus- ja puhdistustoimintaan.

•johtamis-, valvonta-, hälytysjärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien ylläpito

Väestönsuojelutehtäviä kuuluu pelastusviranomaisten lisäksi myös useille muille viranomaisille kuten kunnalle.

Kihniön kunnan viralliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kunnan vverkkosivuilla (www.kihnio.fi) ja kunnanviraston ilmoitustaululla.

Kenelle ja millä ehdoin

Kihniön kunnan viralliset ilmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivuilla (www.kihnio.fi) ja kunnanviraston ilmoitustaululla.

Fax
+35834484773
Puhelin
+358344411

Osoite

Kihniöntie 46
39820 Kihniö
Kihniöntie 46
39820 Kihniö

Palveluajat

Maanantai12:15 - 15:00
Maanantai09:00 - 11:30
Tiistai12:15 - 15:00
Tiistai09:00 - 11:30
Keskiviikko12:15 - 15:00
Keskiviikko09:00 - 11:30
Torstai12:15 - 15:00
Torstai09:00 - 11:30
Perjantai12:15 - 15:00
Perjantai09:00 - 11:30