Kulttuurihyvinvointi

Kulttuurihyvinvointi

Miten kulttuuri ja taide vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin?

    • parantavaa ihmisen elämänlaatua ja kokonaisvaltaista hyvinvointia
    • tarjoavaa tilaisuuden osallistua ja tehdä itse
    • voi vähentää osaltaan yksinäisyyttä ja edistää yhteisöllisyyttä

Kulttuuripalvelut lisäävät sivistystä, henkistä kasvua, elinikäistä oppimista ja kansalaisvalmiuksia. Ne luovat myös viihtyisyyttä asuinympäristöön, vahvistavat kunnan ja hyvinvointialueen vetovoimaa ja edistävät osallisuutta.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019) edistää muun muassa kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen sekä pyrkii vahvistamaan väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin.

Lue lisää kulttuurista hyvinvointikertomuksessa THL:n sivuilta sekä Kulttuurihyvinvoinnista ja taidelähtöiset menetelmistä täältä.

Alla satutaiteilija Petronella Grahnin tekemää taidetta Kihniön yhtenäiskoululla.


Liitteet
thumbnail_image

Avainsanat