Vesihuolto

Vesihuolto on yhteisnimitys talousveden käsittelylle ja jakelulle, viemäröinnille sekä jäteveden käsittelylle. Kunnan keskustan vedenhankinnasta ja jakelusta vastaa kunnan tekninen toimi.

Kunnan vedenottamolta pumpattiin vettä vuonna 2018 37 796 m3 (vuonna 2017 39 407 m3) ja Parkanon jätevedenpuhdistamolle johdettiin jätevesiä 64 899 m3 (vuonna 2017 74 105 m3).

Vesilaitoksen hoitaja: Jorma Koivistoinen p. 044 7541 256, jorma.koivistoinen@kihnio.fi

varalla: Laitosmies Paavo Kohtala p. 044 7541 255, paavo.kohtala@kihnio.fi

Kunnan alueella toimii lisäksi kolme vesiosuuskuntaa:

  • Nerkoon vesiosuuskunta, Petteri Wiinamäki p. 040 7264 962
  • Kankarin vesiosuuskunta, Paavo Alho p. 0400 974 552
  • Korhoskylän vesiosuuskunta, Aki Paulamäki p. 040 846 1807thumbnail_image
Liitteet