Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Kihniön kunnan verkkosivustoa koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi. Direktiivin tavoitteena on varmistaa kansalaisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa.

Saavutettavuus tarkoittaa, että sisällöt ovat verkkosivuilla ymmärrettäviä, selkeästi esitetty ja teknisesti toteutettu niin, että kuka tahansa pystyy käyttämään sisältöä.

Tiedämme, että osalla käyttäjistä voi olla toimintarajoitteita. Siksi sivustolla on huomioitu WCAG 2.0 –kriteeristön vaatimukset. Jos epäkohtia on jäänyt, parannamme sivustoa sitä mukaa, jos tai kun korjattavaa huomataan.

Tavoitteemme on tarjota niin tasavertainen kokemus kuin osaamme, jotta sivusto on käytettävä, selkeä ja ymmärrettävä kaikenlaisille käyttäjille.

Kihniön kunta ottaa vastaan palautetta ja ehdotuksia Kihniön kunnan verkkosivujen saavutettavuudesta ja mahdollisista ongelmista. Löydät Saavutettavuuslomakkeen täältä: Saavutettavuuden arviointilomake.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Voit tehdä verkkosivustostamme saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön, jos emme ole tehneet tälle verkkosivustolle saavutettavuuden edellyttämiä muutoksia. Saavutettavuuden valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Viraston verkkosivuilla on tarkemmat ohjeet ja osoitteet jatkotoimiin.

Apua digipalveluiden käyttämiseksi saa ko. palvelualueen osastolta.

Avainsanat