Kaavoitus

Kaavoitus

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan ja asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

Asemakaavoitukseen voi vaikuttaa tekemällä aloitteen kaavoituksesta ja jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan vahvistamispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Ranta-asemakaava

Maanomistaja voi laadituttaa ranta-asemakaavan omistamalleen ranta-alueelle. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jonka on erikseen todettu kelpaavan rakennusluvan perusteeksi. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää asemakaavan noudattamista.

Lisätietoa kunnan teknisestä toimesta:

toimistoinsinööri Johanna Kujansuu p. 044 754 1243, johanna.kujansuu@kihnio.fi

tekninen johtaja, paikka avoinna

Liitteet
thumbnail_image

Avainsanat