Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelulain mukaan toimintaan, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitaan ympäristölupa. Toimintaan on saatava lupa, jos siitä voi aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Ympäristöluvanvaraisia ovat myös sellaiset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat vesitaloushankkeet, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa. Luvanvaraisen uuden toiminnan ohella ympäristölupa on oltava toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely, kaivostoiminta, turkistarhaus, kalankasvatus sekä satama- ja lentoasematoiminta. Ympäristölupa tarvitaan myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Ympäristönsuojeluun liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä kunnan ympäristötarkastajaan.

Ympäristötarkastajan vastuualueeseen kuuluvat myös:

  • maa-aineslain (555/1981) mukaiset tehtävät; oton valmistelu-, neuvonta ja valvonta sekä ko. lupien myöntäminen
  • jätelain (646/2011) mukainen valvonta
  • luonnonsuojelulain (1096/1996) 23 §:n mukaiset päätökset
  • päätökset nk. romuajoneuvojen siirroista, vesihuoltolain mukaisista vapautuksista, haja-asutuksen jätevesiasetuksen valvonta ja opastus sekä nitraattiasetuksen mukaisten ilmoitusten käsittely

Lisätietoa saa kunnan ympäristötarkastajalta:

Meri Koskinen p. 044 7865 650, meri.koskinen@parkano.fi

Ympäristötarkastaja on tavattavissa Kihniöllä kerran viikossa. Tapaamisaika kannattaa sopia etukäteen.

Lisätietoa myös Lakeuden jätelautakunnan sivuilta (mm. hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi): http://www.ilmajoki.fi/jatelautakunta/?id=4046

thumbnail_image
Liitteet