Esiopetus

Esiopetus toimii yhtenäiskoulun tiloissa uusissa vuonna 2013 valmistuneissa tiloissa. Esiopettajien apuna on koulunkäynninohjaaja.

Yhteystiedot:


Esiopettajat

Saara Kautto 044-7541319, saara.kautto@edu.kihnio.fi

Anita Heinisuo, anita.heinisuo@edu.kihnio.fi

Koulunkäynninohjaaja

Mari Mäkelä, mari.makela@edu.kihnio.fi


Opetusjärjestelyistä

Esiopetuksessa ja perusopetuksen 1. luokassa on yhteensä 3 opettajaa johtuen suuresta oppilasmäärästä. Oppilaat ( yht. 48 kpl) jaetaan opetuksessa pääsääntöisesti kolmeen ryhmään.


Koulukuljetukset

Oppilaat kulkevat yhtenäiskoulun koulukyydeisssä. Kunta järjestää kuljetuksen, jos koulumatka on vähintään 3 kilometriä. Kuljetusasioista vastaa sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpää, 044-7541202, matti.sillanpaa@edu.kihnio.fi


Työ- ja loma-ajat

Esikoulun työ- ja loma-ajat ovat pääosin samat kuin yhtenäiskoulussa, kuitenkin niin, että esikoululaiset on jaettu kahteen ryhmään, jotka ovat koulussa 4 päivää. Toisen ryhmän vapaapäivä on maanantai ja toisen perjantai.


Ruokailu

Esikoulun oppilaat ruokailevat koulun ruokasalissa.


Ilmoittautuminen esiopetukseen

Keväällä, yleensä toukokuun alkupuolella, on koulussa tutustumispäivä, jolloin myös ilmoittautuminen tapahtuu. Jos silloin ei pääse paikalle, voi ilmoittautua sivistystoimistoon terttu.rasanen@kihnio.fi

thumbnail_image