Osallistu ja vaikuta

Osallistu ja vaikuta

Aloiteoikeus perustuu kuntalain 23 §:ään. Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Kuntalaisaloite.fi

Selaa kuntalaisaloitteita


Vaalit ja äänestäminen

Kunnan asukkaat valitsevat kuntavaaleissa edustajansa päättämään Kihniön kuntaa koskevista asioista. Vaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Kuntavaaleilla valittu valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä luottamuselin. Valtuusto valitsee edelleen muiden toimielinten jäsenet.

Äänestysoikeuden lisäksi täysi-ikäinen asukas voidaan asettaa ehdokkaaksi valtuustoon, ja hänet voidaan valita luottamustehtäviin.

Aluevaalit 2022
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9-20 Äänestyspaikka Yhtenäiskoulu

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12-18.1.2022 Ennakkoäänestyspaikkana

Kotiäänestyksen lomake tulostettavissa täältä

Lisätietoa vaaleista aluevaalit.fi


Vaikuta jo valmisteluvaiheessa

Voit olla yhteydessä asiaa valmisteleviin virkamiehiin tai siitä päättäviin luottamushenkilöihin jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto nostavat keskusteluun ja päätöksentekoon omia näkökulmiaan.

Luottamuselinten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Liitteet
thumbnail_image

Avainsanat