Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Rakentamiseen liittyvät luvat haetaan Kihniön kunnassa sähköisessä Lupapiste-palvelussa:

Lupapiste

Kihniön kunnan julkipanolistat

Lisätietoa ja käyttöohje:

Hakemusten toimenpidevaihtoehdot Lupapisteessä

Lupapisteen hakemusprosessin kuvaus ja käyttöohje


Lisätietoa saa kunnan rakennusvalvonnasta:

toimistoinsinööri Johanna Kujansuu p. 044 754 1243, johanna.kujansuu@kihnio.fi

rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen p. 044 786 5651, raisa.karinsalo-manninen@parkano.fi

Rakennustarkastaja on tavattavissa Kihniöllä kerran viikossa. Tapaamisaika kannattaa sopia etukäteen.


Liitteet