Oppilashuolto

Oppilashuolto

OPPILASHUOLLON AMMATTILAISET

Koululääkäri

Vastaanotto koululla lääkärin kanssa sovittavan aikataulun mukaan.


Kouluterveydenhoitaja Sari Piirtola,

Vastaanotto paloaseman tiloissa ma ja pe

Terveydenhoitajan tekemät terveystarkastukset tehdään kaikille oppilailla. Vanhemmat saavat halutessaan osallistua tarkastuksiin, aikatauluista ilmoitetaan hyvissä ajoin kotiin. Akuutit asiat (tapaturmat,sairastapaukset) hoidetaan päivän aikana, muuten olisi hyvä varata aika terveydenhoitajalle. Lääkärinhoitoa vaativat sairausasiat ja tapaturmat hoidetaan terveyskeskuslääkärin vastaanotolla. Oppilaat ovat tapaturmavakuutettuja koulun puolesta kouluaikana ja -matkoilla. Sairasta lasta ei saa lähettää kouluun. Koulupäivän aikana sairastuneen oppilaan kuljetuksesta kotiin huolehtii huoltaja.

Terveydenhoitajan tavoittaa varmimmin soittamalla puhelinaikana numeroon 044 7541 413. Puhelinajat ovat ma-to klo 8.30-9.00 ja 12.30-13.00. Terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä myös tekstiviestin, WhatsAppin, Wilman tai sähköpostin välityksellä.

kirsi.jytila@pihlajalinna.fi


Koulukuraattori Katri Toivonen

Koulukuraattori vastaa koulun sosiaalityöstä. Tavoitteena on oppilaiden elämässä olevien riskitekijöiden, tasapainoisen kasvun ja kehityksen esteiden tunnistaminen ja niissä auttaminen. Kuraattorin tärkeä tehtävä on toimia oppilaiden ja koko kouluyhteisön tukena koulun hyvinvoinnin edistäjänä sekä etsiä ratkaisuja erilaisiin koulussa, koulumatkalla, vapaa-ajalla tai kotona ilmeneviin pulmatilanteisiin.

Tapaamista voi pyytää oppilas, huoltaja tai opettaja. Vastaanotto koululla.

p. 040 139 5253 tai katri.toivonen@pirha.fi


Koulupsykologi Tanja Honkanen

p. 044 7865 324 tai tanja.honkanen@pihlajalinna.fi

Hammashoitola Ajanvaraus puh. 4442 416. Soittoaika ma-pe klo 8.00 – 10.00.

1., 5. ja 8.lk:n oppilaille lähetetään kotiin kutsu tarkastukseen. Vanhemmat huolehtivat lastensa tarkastukseen menosta ja siitä ilmoittamisesta kouluun.


Suuhygienisti Ari Dahlberg

Ajanvaraus puh. 4442 416. Soittoaika ma-pe klo 8.00 – 10.00.

Vastaanotto terveyskeskuksessa neljänä päivänä viikossa (ma – to).


Puheterapeutti Riitta Simsiö-Hietaniemi puh. 0400 498646

Perheneuvola psykologi p. 044 786 5318


perheneuvoja Katri Alamettälä p. 044 786 5319.

Puhelinaika ma-ke 9 - 9.30

Ajanvaraus em. puhelinnumeroista.

Yhteydenottoa voi pyytää myös lähettämällä tekstiviestin.

Vastaanotto torstaisin terveyskeskuksessa perheneuvolan tiloissa.OPPILASHUOLTO KIHNIÖN YHTENÄISKOULULLA

TAVOITE

Oppilashuollon tavoitteena on edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia. Oppilashuollon painopiste on siirtynyt korjaavasta työstä ehkäisevään työhön. Suunnitelmallisuutta ja moniammatillista yhteistyötä on lisätty.

PALVELUT

Oppilashuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut (esiopetuksessa neuvolan palvelut). Oppilashuoltoa toteutetaan eri hallintoalojen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilöstöllä ja se on kaikkien yhteisössä työskentelevien tehtävä.

OPPILASHUOLLON RYHMÄT

Kunnassa toimii kolme eri oppilashuollon asiantuntijaryhmää. Lisäksi oppilashuolto jaotellaan yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO

Kihniön opiskeluhuollon ohjausryhmä vastaa oppilashuoltopalveluiden yleisestä strategisesta suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ohjenuorana on Kihniön lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Ryhmä kokoontuu tarpeen mukaan lukuvuosittain.

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun ja oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmää kokoontuu kerran kuussa ja sitä johtaa rehtori. Ryhmään kuuluvat erityisopettaja, kuraattori, kouluterveydenhoitaja, esiopettaja ja koulupsykologi. Lisäksi ryhmään voidaan tarvittaessa kutsua koulun muuta henkilöstöä, huoltajia, oppilaskunnan edustaja, lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä viranomaisia ja toimijoita.

YKSILÖKOHTAINEN OPPILASHUOLTO

Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti yksittäisen oppilaan taikka tietyn oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvien asioiden käsittelemiseen. Ryhmään voivat kuulua oppilaan ja hänen huoltajien lisäksi kouluterveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, perhetyöntekijä, sosiaalityöntekijä, lääkäri, opinto-ohjaaja, esiopettaja/opettaja, erityisopettaja tai muu siinä tilanteessa keskeinen henkilö. Ryhmän kokoamiseen tarvitaan aina oppilaan ja/tai huoltajan kirjallinen lupa.

Ryhmät voivat tehdä yhteistyötä oppilaan, huoltajien ja oppilaan hyvinvoinnista huolehtivien muiden yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa edellyttää aina oppilaan ja/tai huoltajan kirjallista suostumusta.

Oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on oikeus luovuttaa ilman suostumusta opetuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja opettajille ja rehtorille. (POL 40§, LL 32§)