Tukea koulunkäyntiin

Tukea koulunkäyntiin

Oppilashuollon asiantuntijat toimivat läheisessä yhteistyössä koulun kanssa tukien oppilaita koulunkäynnissä ja kolmiportaisen tuen kohdentamisessa.

Yhtenäiskoulun oppilashuollon palveluihin kuuluu myös IPC - menetelmä. Koulusta löydät ammattilaisia, jotka voivat auttaa. Koulun terveydenhoitaja, kuraattori tai psykologi voi tukea nuorta mm. IPC-menetelmän avulla, jossa etsitään syitä masennusoireisiin sekä ratkaisuja mielialan ja tilanteen helpottamiseen.

video aiheesta: https://www.youtube.com/watch?v=4OMUdVzECnc

Lisätietoa IPC- menetelmästä: https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/hae_neuvoja_ja_apuja/apu_kaytannossa/IPC/Pages/mita_IPC_on.aspx

Lisäksi oppilashuollon toimijoilla on käytössään Lapset Puheeksi - menetelmä. Lapset puheeksi -työ on kehitetty tukemaan lasten ja perheiden pärjäävyyttä isoissa tai pienissä arjen muutoksissa tai vaikeuksissa. Lapset puheeksi -työ tukee esimerkiksi lasten koulunkäyntiin liittyvissä tai vanhempien työ- tai terveystilanteeseen liittyvissä muutoksissa tai huolissa. Menetelmä on käytössä myös ennaltaehkäisevästi ja universaalisti.

Katso lisää: https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/tietoa...

Peruskoulun päättäneille tukea opiskelupaikan löytämiseksi ja motivaatiopulmiin tai muihin opiskelun haasteisiin voi kysyä etsivältä nuorisotyöntekijältä.
Etsivä nuorisotyöntekijä, Hanna Nordström 044 7541 304.

thumbnail_image

Avainsanat