Tekninen osasto

Tekninen osasto

Yhteystiedot

Ala-Kurki Henna Tekninen johtaja +35844 754 1239
Haapamäki Arsi Laitosmies +358 44 7541 257
Kivelä Ritva Siistijä
Kujansuu Johanna Toimistoinsinööri, tekninen osasto +358 44 7541 243
Saapunki Esa Laitosmies +358 44 7541 259