Asiakirjojen siirtyminen hyvinvointialueelle, tietopyynnöt

Asiakirjojen siirtyminen hyvinvointialueelle, tietopyynnöt

5.1.2023

Asiakirjojen siirtyminen hyvinvointialueelle, tietopyynnöt

Kunnan järjestämisvastuulle kuuluvassa toiminnassa syntyneet asiakas- ja potilasasiakirjat ja niihin liittyvät hallinnolliset asiakirjat sekä kunnan hallinnassa olevat yksityisiltä palveluntuottajilta siirtyneet asiakas- ja potilasasiakirjat siirtyvät sen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueeseen kunta kuuluu.

Tietosuoja

Sosiaali- ja terveydenhuolto, mukaan lukien Tampereen yliopistollisen sairaalan palvelut, siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestettäviksi 1.1.2023. Tämän jälkeen asiakas- ja potilastietoja koskevat tarkastus-, oikaisu- ja lokitietopyynnöt on lähetettävä Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

Jos aiemmin lähettämäsi pyynnön käsittely on jäänyt kesken Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, saat vastauksen alkuvuodesta 2023 Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

ja Pirhan sivuilta Lokitiedot - pirha.fi ja vastaava Rekisteröidyn oikeudet sivu Rekisteröidyn oikeudet - pirha.fi

Pyynnön lähettäminen

Laadi lokitieto- tai selvityspyyntö vapaamuotoisesti tai lomakkeella, ja lähetä se allekirjoitettuna osoitteella

Pirkanmaan hyvinvointialue
Kirjaamo
PL 272, 33101 Tampere

Voit tehdä pyynnön myös sähköisessä asioinnissa / OmaTaysissa (Omat tietoni → tietopyynnöt).

Vastaamme pyyntöösi kirjallisesti. Lähetämme vastauksen sähköisesti Suomi.fi-viestinä tai kirjepostina kotiosoitteeseesi.


Kirjoittajat

Nimi Kristiina Mäkelä
Tehtävänimike Talous- ja hallintojohtaja
Puhelinnumero +358 44 7541 203
Sähköposti