Kysely liikenteen turvallisuudesta ja kävelyn ja pyöräilyn olosuhteista

Kysely liikenteen turvallisuudesta ja kävelyn ja pyöräilyn olosuhteista

3.5.2021

Kysely liikenteen turvallisuudesta ja kävelyn ja pyöräilyn olosuhteista

Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kihniön ja Parkanon alueella

Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kihniö ja Parkano kartoittavat Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa liikenteen vaaranpaikkoja ja muita liikenneolosuhteisiin liittyviä kehittämistarpeita. Edellisen kerran vastaavanlainen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin vuonna 2015, jolloin laadittiin Luoteis-Pirkanmaan seudun viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelmaa. Tätä suunnitelmaa ollaan nyt päivittämässä liikenneympäristöön liittyvien toimenpidetarpeiden osalta. Parkanossa kyselyn tuloksia hyödynnetään myös pyöräliikenteen edistämisohjelman laadinnassa.

Osallistu kyselyyn ja vaikuta asuinympäristösi liikenneolosuhteisiin!

Onnettomuustilastoista eivät käy ilmi läheltä piti -tilanteet tai eri kulkutavoilla liikkuvien kokemukset ja tuntemukset turvallisuudesta tai liikenteen toimivuudesta. Kyselyn kautta kerätään suunnittelun tueksi juuri tätä tietoa eli alueella asuvien ja liikkuvien mielipiteitä sekä kokemuksia asuin- ja liikkumisympäristönsä ongelmista, turvattomista paikoista ja muista kehittämiskohteista. Kyselyssä painotetaan erityisesti kävelyn ja pyöräilyn liikenneolosuhteisiin ja liikenneturvallisuuteen liittyviä näkökulmia, mutta yhtä lailla kaikki muutkin kehittämistarpeet ja -ideat ovat tervetulleita.

Kysely toteutetaan karttapohjaisena ja siihen voi vastata 3.5.–31.5.2021 välisenä aikana osoitteessa: https://new.maptionnaire.com/q/82cwp6mmg6rt

Kyselyn tuloksista tiedotetaan kesäkuun aikana ja yksityiskohtaisemmin kunkin kunnan vastaukset käydään läpi mm. syksyllä pidettävissä kuntakohtaisissa työpalavereissa.

Kyselyn toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy osana Ylä- ja Luoteis-Pirkanmaan liikenneturvallisuuskoordinaattorityötä.

Lisätietoja kyselystä antavat:

Pirkanmaan ELY-keskus, Leena-Maria Mäntylä, Puh. 0295 036 317

Hämeenkyrön kunta, Jari Luoma, Risto Kivimäki (etunimi.sukunimi@hameenkyro.fi)

Ikaalisten kaupunki, Satu Rask (etunimi.sukunimi@ikaalinen.fi)

Kihniön kunta, Matti Sillanpää (etunimi.sukunimi@edu.kihnio.fi)

Parkanon kaupunki, Kari Santikko, Jenni Alppi (etunimi.sukunimi@parkano.fi)

Ramboll Finland Oy, Juha Heltimo, juha.heltimo(at)ramboll.fi

Kirjoittajat

Nimi Matti Sillanpää
Tehtävänimike Sivistystoimenjohtaja, rehtori
Puhelinnumero +358 44 7541 202
Sähköposti