Parkanon henkilöliikenneaseman merkitystä ja mahdollisuuksia junaliikenteessä – käyttäjäkysely

Parkanon henkilöliikenneaseman merkitystä ja mahdollisuuksia junaliikenteessä – käyttäjäkysely

3.9.2020

Pirkanmaan liitto ja Parkanon kaupunki ovat osana Päärata+ -hanketta käynnistäneet Parkanon henkilöliikenneaseman kehittämistä koskevan selvityksen. Tavoitteena on selvittää Parkanon henkilöliikenneaseman nykytila ja kehittämispotentiaali sekä tunnistaa potentiaalin saavuttamiseksi vaadittavat kehittämistoimenpiteet ja niille kehityspolku. Lisäksi työssä pohditaan liityntäliikenteen palvelukonseptia.

Parkanon henkilöliikenneasemaa koskeva selvitystyö valmistuu marraskuussa 2020. Työssä esitettävät kehittämistoimet voivat koskea esimerkiksi aseman palveluja, liityntäpysäköintiä, saavutettavuutta joukkoliikenteellä ja junatarjontaa.

Osana käyttäjäpotentiaalin ja kehittämistarpeitten arviointia toteutetaan käyttäjäkysely aseman potentiaalisille käyttäjille. Kyselyn vastaajiksi pyritään erityisesti tavoittamaan henkilöitä, jotka pendelöivät Parkanon aseman vaikutusalueen ja Tampereen tai Seinäjoen välillä. Kyselytutkimuksella tavoitetaan myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät käytä Parkanon asemaa. Kyselyllä pyritään hahmottamaan Parkanon aseman käyttäjäpotentiaalin ja kehittämistarpeitten lisäksi mahdollisia käytön esteitä. Kysely on avoinna 1.-15.9.2020 ja siihen voi vastata seuraavasta linkistä

https://player.myzef.com/waystep/ajax/?q=38-EpSpHb...


Kirjoittajat

Nimi Elina Kortesmaa
Puhelinnumero +358 40 8281 407
Sähköposti