Kihniön yhtenäiskoulussa julistetaan haettavaksi

Kihniön yhtenäiskoulussa julistetaan haettavaksi

7.6.2024

Kihniön yhtenäiskoulussa julistetaan haettavaksi


SUOMEN KIELEN JA KIRJALLISUUDEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA LEHTORIN VIRKA 1.8.2024 ALKAEN.


Kihniön yhtenäiskoulu on n 170 oppilaan koulu, jossa jokaisella opettajalla on oma luokkatilansa. Opetustunteja lv 2024-2025 on virassa 19 h ja tunnit sijoittuvat ma-to klo 8.10-13.20 välille. Tunnit sisältävät äidinkielen tunteja 6.-9.luokille.

Toivomme, että olet yhteistyökykyinen, positiivinen, työstäsi innostunut ja olet valmis osallistumaan koulun pedagogiikan kehittämiseen ja suunnittelutyöhön. Arvostamme joustavuutta, oma-aloitteisuutta sekä kykyä ohjata oppilaita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetuspalveluiden kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaan. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset sekä työ- ja palvelutodistukset.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Hakuaika päättyy 21.6.2024 klo 15. Hakemukset toimitetaan sähköpostitse sivistystoimistoon osoitteeseen: jenni.vehmasto@edu.kihnio.fi. Tiedusteluihin vastaa Kihniön yhtenäiskoulun rehtori Tarja Männikkö-Tarsia puhelimitse 044 7541 202 tai sähköpostitse tarja.mannikko-tarsia@kihnio.fi. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Hakijoiden haastattelut voidaan aloittaa jo hakuprosessin aikana.

Kirjoittajat

Nimi Tarja Männikkö-Tarsia
Tehtävänimike Yhtenäiskoulun rehtori
Puhelinnumero +358 44 7541 202
Sähköposti