Kysely Kihniöstä ja kysely Kihniöstä pois muuttaneille - koonnit

Kysely Kihniöstä ja kysely Kihniöstä pois muuttaneille - koonnit

28.8.2023

Kihniön kunta on toteuttanut kevään ja kesän aikana kaksi kyselyä. Toinen kyselyistä suunnattiin Kihniöstä pois muuttaneille 25-40 vuotiaille. Kyselyn tarkoitus oli alun perin selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen merkitystä kunnan pito- ja vetovoimatekijänä. Lisäksi kyselyssä kartoitettiin tonttien hinnan ja nopeiden etäyhteyksien merkitystä asuinpaikan valintaan sekä Kihniön vapaa-ajan tarjontaa, työtarjontaa, elintasoa suhteessa palkkaan ja Kihniön yleistä vetovoimaa. Lisäksi vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme Kihniötä kuvaavaa sanaa sekä valitsemaan kolme itselle arvokasta asiaa elämässä. Kysely toteutettiin huhti-toukokuussa ja vastauksia saatiin määräaikaan mennessä 27.

Kyselyn tulosten pohjalta havaittiin tarve kartoittaa myös kunnassa asuvien näkemystä ja kokemusta kunnan veto- ja pitovoimatekijöistä. Nykyisiltä asukkailta kysyttiin Kihniön elintasoa suhteessa palkkaan ja kuluihin, kulttuuritarjontaa, liikuntamahdollisuuksia, vapaa-ajan tarjontaa, näkemystä maksuttoman varhaiskasvatuksen merkityksestä, työmahdollisuuksista ja Kihniön yleistä vetovoimaa. Lisäksi vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme Kihniötä kuvaavaa sanaa sekä valitsemaan kolme itselle arvokasta asiaa elämässä. Kysely toteutettiin kesä-heinäkuussa ja vastauksia saatiin määräaikaan mennessä 78.

Vastausten perusteella Kihniön merkittävimmät vetovoimatekijät ovat luonto, yhteisöllisyys ja liikuntamahdollisuudet. Kehittämistä vaatisi kulttuuritarjonta ja työmahdollisuudet. Myös Kihniön yleistä vetovoimaa tulisi lisätä muun muassa tarjoamalla laajemmin palveluita, tapahtumia, panostamalla viestintään sekä muutamalla julkisivua viihtyisämmäksi. Imagon muutos ja nuoriin sekä someen panostaminen saattaisi parantaa kunnan vetovoimaa nuorien ja nuorten aikuisten parissa. Saimme todella hyviä ehdotuksia, miten voisimme jatkossa kehittää kunnan veto- ja pitovoimaa. Näiden ehdotusten pohjalta lähdemme tekemään suunnitelmaa tulevana syksynä. Osa ehdotuksista saadaan mahdollisesti jo syksyn aikana toteutettua.

Kyselyn tulokset ovat luettavissa liitteenä olevista tiedostoista.

Kiitos kaikille vastaajille. Nämä vastukset ovat kultaakin arvokkaampia!

Kirjoittajat

Nimi Vilja Lankinen
Tehtävänimike Hyvinvointijohtaja
Puhelinnumero +358 44 7541 297
Sähköposti

Liitteet