Ilmoitus kuulutuksesta / Närhinkankaan tuulivoimahankkeen YVA-tarveharkinnasta

Ilmoitus kuulutuksesta / Närhinkankaan tuulivoimahankkeen YVA-tarveharkinnasta

1.7.2024

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt 28.6.2024 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n mukaisen yksittäistapauspäätöksen, joka koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) soveltamista Närhinnevan tuulipuisto Oy:n suunnittelemaan Närhinkankaan tuulivoimahankkeeseen. Hanke sijoittuu Kihniön kunnan alueelle.

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja kuulutettava päätös ovat yleisesti nähtävillä 28.6. - 29.7.2024 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla

https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa

Liitteet