Vermassalon tuulivoimahanke, ilmoitus ympäristövaikutusten arviointeselostuksen kuulutuksesta

Vermassalon tuulivoimahanke, ilmoitus ympäristövaikutusten arviointeselostuksen kuulutuksesta

3.5.2024

Liitteet