​Kihniön kunnan sivistystoimen avoimet tehtävät

​Kihniön kunnan sivistystoimen avoimet tehtävät

18.4.2024

Kihniön kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi

Tuntiopettajan tehtäviä ajalle 01.08.2024 – 31.07.2025

Sijoituspaikkana on Kihniön yhtenäiskoulu. Opetettavia aineita ovat biologia ja maantieto (10 h), terveystieto (3 h), kuvataide (5 h), kotitalous (10 h), musiikki (5 h), liikunta (19 h), käsityö (tekninen) (14 h) ja esiopetus (19 h)

Arvostamme hyviä ja ajanmukaisia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä erilaisten oppijoiden opettamiseen sekä omaa näkemystä ja halukkuutta opetuksen kehittämiseen.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi oppiaineet, joiden opettamista hakemus koskee. Tuntimäärää voidaan täydentää mahdollisilla muilla oppiaineilla.

Hakijan on otettava mahdolliseen haastatteluun mukaan työtodistukset sekä alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy perjantaina 03.05.2024 kello 15.00. Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteella: vilja.lankinen@kihnio.fi Tiedusteluihin vastaa Kihniön yhtenäiskoulun rehtori Tarja Männikkö-Tarsia 044 754 1202.

Erityisluokanopettajan viransijaisuus ajalle 01.08.2024 – 31.07.2025

Sijoituspaikkana on Kihniön yhtenäiskoulun pienryhmä. Lisäksi tehtäviin kuuluu kemian ja fysiikan opetusta. Arvostamme hyviä ja ajanmukaisia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä erilaisten oppijoiden opettamiseen sekä omaa näkemystä ja halukkuutta opetuksen kehittämiseen.

Hakijan on otettava mahdolliseen haastatteluun mukaan työtodistukset sekä alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy perjantaina 03.05.2024 kello 15.00. Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteella: vilja.lankinen@kihnio.fi Tiedusteluihin vastaa Kihniön yhtenäiskoulun rehtori Tarja Männikkö-Tarsia 044 754 1202.

Sivistyslautakunta 18.4.2024