Kuulutus / Myyränkankaan tuulivoimahanke

Kuulutus / Myyränkankaan tuulivoimahanke

9.4.2024

MYYRÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVALUONNOS

Myyränkankaan tuulivoimahanke on edennyt valmisteluvaiheeseen ja kunnanhallitus on kokouksessaan 4.4.2024 § 67 päättänyt asettaa Myyränkankaan tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot.

KAAVALUONNOSAINEISTO NÄHTÄVILLÄ 10.4.-31.5.2024

Liitteet