Kuulutus

Kuulutus

15.3.2024

Ehdotus Pirkanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu.
Pirkanmaan ELY-keskus

Liitteet