Kuulutus

Kuulutus

12.3.2024

Maankäyttö- ja rakennuslain 62§ ja 63§ tarkoituksessa kuulutetaan asemakaavoitus vireille sekä asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtäville 12.3. – 11.4.2024 väliselle ajalle seuraavassa asemakaavoituskohteessa:

Korpilahden ranta-asemakaava Kihniön Nerkoonjärvi. Kaavoitushankkeen kohteena olevan alueen pinta-ala on 5,87 hehtaaria ja se muodostuu yhdestä osasta. Kaavan rantaviivan kokonaispituus on n. 320 metriä. Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. .

Asemakaavamateriaali on nähtävillä Kihniön kunnanvirastossa sekä Kihniön kunnan kotisivulla.

Asianosallisten mahdolliset huomautukset toimitetaan sähköpostilla kihnio@kihnio.fi tai kirjallisena Kihniön kunta, Kihniöntie 46, 39820 Kihniö.

Lisätietoja antaa kaavan laatija Pasi Lappalainen, 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi.

Kihniössä 12.3.2024

Kunnanhallitus

Liitteet