Ilmoitus kuulutuksesta

Ilmoitus kuulutuksesta

2.8.2023

Ilmoitus Mäntykankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA) kuulutuksesta.

Liitteet