Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2021-2025

23.10.2023

#4217

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 8/2023
Kokouspäivä 23.10.2023
Kokouksen alkuaika 18:00
Kokouksen päättymisaika 19:20
Kokouspaikka Kunnantalon kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 23.10.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 24.10.2023
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
§ 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 78 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Mikael Koivukoski ja Jari Koskinen. Pöytäkirja tarkastetaan 23.10.2023 ja pidetään nähtävänä 24.10.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 79 Kouluterveyskysely 2023

Kihniö muiden kuntien ohella osallistuu kahden vuoden välein kouluterveyskyselyyn, jonka tulokset ovat kuntien saatavilla niin valtakunnallisesti kuin kuntakohtaisestikin. Vuoden 2023 keväällä tehdyn kouluterveyskyselyn tulokset ovat saatavilla. Kouluterveyskyselyssä kyselylomakkeeseen vastasivat 4-5 luokkalaiset sekä 8-9 luokkalaiset.

Tulokset esitetään oheismateriaalina kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tulokset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 80 Kirjastonjohtajan viran auki julistaminen

Kihniön kirjastonjohtajan eläköityessä 31.12.2023 tulee kirjastonjohtajan virka laittaa hakuun niin, että uusi kirjastonjohtaja voi aloittaa virassa 1.1.2024. Kirjastonjohtaja työskentelee kokoaikaisesti yhdessä osa-aikaisen kirjastovirkailijan kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää:

-Julistaa avoimeksi kirjastonjohtajan viran siten, että keskiviikkona 8.11.2023 (klo 15:00) on viimeinen hakupäivä.

-Julkaista hakuilmoitukset kunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla.

-Hyväksyä liitteenä 1 olevan hakuilmoituksen

-Valita haastatteluryhmän

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 81 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.08.2023

Sivistyslautakunnan tulojen toteutumaprosentti on 80,5 ja menojen toteutumaprosentti on 62,9. Nettobudjetoinnin mukainen toimintakateprosentti on 59,2.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 82 Viranhaltijapäätökset

Hyvinvointijohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 14.9.2023-22.10.2023.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 83 Ilmoitus- ja muut asiat
  • Loppuselvitys valtionavustuksen käytöstä 02.10.2023 hankkeelle Etsivä nuorisotyö Kihniön kunnassa 23.03.2022 (LSSAVI/18859/2021) on hyväksytty.
  • Hanke Kihniön kunnan varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen vuosille 2022-2023 (OKM/729/520/2022) on saanut jatkoaikaa 20.6.2024 saakka.
  • Sivistyslautakunta sopii seuraavan kokousajan.
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja keskustelee mainituista aiheista. Sovitaan seuraava kokous 16.11.2023 klo 17.30. Kokouspaikkana kunnantalon kokoushuone.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Nevanperä Mikko Varapuheenjohtaja
Lankinen Vilja Pöytäkirjanpitäjä
Koivukoski Mikael Tarkastajat
Koskinen Jari Käyttäjätunnus on suljettu. Tarkastajat
Koivukoski Mikael Osallistujat
Koskinen Jari Käyttäjätunnus on suljettu. Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Toroskainen Maarit Osallistujat
Vierre Ulla Varajäsenet
Shemeikka Olivia Muu osallistujat
Nuorisovaltuuston edustaja