Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 3.2.2020

3.2.2020

#960

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1/2020
Kokouspäivä 3.2.2020
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:16
Kokouspaikka Kihniön yhtenäiskoulu
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Emilia Kärkelä.

Päätösehdotus

Hyväksytään esittelijän ehdotuksen mukaan pöytäkirjan tarkastajaksi Emilia Kärkelä. Pöytäkirja tarkistetaan kokouksen päätteeksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 3 Puheenjohtajiston ja sihteerin valinta

Järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle ja siihen valmistelee esityslistan kunnanhallituksen nimeämä nuorisovaltuuston ohjaaja. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan valtuustokaudeksi järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Järjestäytymiskokouksen puheenjohtajana toimii nuorisovaltuuston ohjaaja siihen asti, kunnes uusi nuorisovaltuuston puheenjohtaja on valittu.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin toimikaudeksi 2020.

Asian kokouskäsittely

Puheenjohtajaksi kaudelle 2020 valittiin äänestyksellä Tiia Hylkinen ja varapuheenjohtajaksi Miko Yli-Lankoski. Äänsestystulos Tiia 6 ääntä ja Miko 3 ääntä.

Sihteeriksi valittiin kaudelle 2020 Emilia Kärkelä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kunnanhallitus
§ 4 Edustajien ja varaedustajien valitseminen kunnanvaltuustoon ja lautakuntiin

Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan järjestäytymiskokouksessa valitaan nuorisovaltuuston edustajat lautakuntiin, lukuun ottamatta vaalilautakuntia ja tarkastuslautakuntaa. Nuorisovaltuusto valitsee edustajansa kunnanvaltuustoon. Edustaja osallistuu kokouksiin ja vie niihin nuorisovaltuuston ja kunnan muiden nuorten näkemyksiä sekä pitää huolen, että nuorisovaltuusto saa tietoja valtuuston, lautakunnan ja työryhmien käsittelemistä asioista.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto valitsee edustajansa kunnanvaltuustoon, tekniseen lautakuntaan, sivistyslautakuntaan sekä Parkano - Kihniö yhteistoiminta-alueen perusturvalautakuntaan sekä heille varaedustajat.

Asian kokouskäsittely

Kunnanvaltuuston edustajasta käytiin suljettu lippuäänestys. Äänestyksen tuloksena Jemina Yli-Lankoski 5 ääntä ja Amalia Yli- Kärkelä 4 ääntä. Ehdotetaan varsinaiseksi Jemina Yli-Lankoskea ja varalle Amalia Yli-Kärkellää.

Sivistyslautakunnan äänestyksessä äänet jakautuivat kahdelle ehdokkaalle seuraavasti Fanny Oksanen 3 ääntä ja Amalia Yli-Kärkelä 6 ääntä. Ehdotetaan varsinaiseksi Amalia Yli- Kärkelä ja varalle Fanny Oksanen.

Teknisen lautakunnan ehdokasäänestyksen tulos Emilia Kärkelä 4, Ilona Uusi- Ristaniemi 5 . Ehdotetaan varsinaiseksi jäseneksi Ilona Uusi-Ristaniemi ja varalle Emilia Kärkelä.

Nuorisovaltuusto ehdottaa

Kunnanvaltuuston edustajaksi kaudelle 2020 Jemina Yli-Lankoski ja varalle Amalia Yli-Kärkelä. Sivistyslautakunnan edustajaksi kaudelle 2020 Amalia Yli- Kärkelä ja varalle Fanny Oksanen. Teknisenlautakunnan edustajaksi kaudelle 2020 Ilona Uusi-Ristaniemi ja varalle Emilia Kärkelä. Yhteistoiminta-alueen Perusturvalautakunnan edustajaksi kaudelle 2020 Fanny Oksanen ja varalle Tiia Hylkinen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, yhteistoimita-alueen perusturvalautakunta, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto, valitut
§ 5 Toimintakertomus

Nuorisovaltuustn toimintasäännön mukaan nuorisovaltuusto raportoi toiminnastaan hallitukselle vuosittain laatimalla toimintakertomuksen. Nuorisovaltuuston hyväksymä toimintakertomus annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto hyväksyy liitteen 1. mukaisen toimintakertomuksen ja antaa asian tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kunnanhallitus
Liitteet
§ 6 Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Nuorisovaltuusto valmistelee vuosittain toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmassa kuvataan nuorisovaltuuston toimintaa ja tavoitteita tulevalla kaudella. Toimintasuunnitelma käsittää yksittäisiä tapahtumia tai laajempia tavoitteita.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto laatii ja hyväksyy toimintasuunnitelman, jossa suunnitellaan nuorisovaltuuston toimintaa ja tavoitteita vuodelle 2020. (Liite 2.)

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kunnanhallitus
§ 7 Tapahtumasuunnittelu

Nuorisovaltuusto ideoi ja suunnittelee kirjaston kanssa yhteistyössä toteutettavaa nuorten tapahtumaa. Lisäksi nuorisovaltuusto ideoi Kihniö 100- vuotis päätösjuhlan ohjelmaa sekä koulujen päättäjäisten ohjelmaa.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto ideoi ja käy tarvittavat keskustelut sekä mahdollisesti päättää toteutuksesta.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto antaa ehdotuksensa esiinyjästä Kihniö 100- pääjuhlaan. Juhlatoimikunnan nuorisovaltuuston edustajat Jemina ja Tiia selvittelevät ehdotettujen esiintyjien hintoja ja vievät asiaa eteenpäin.

Kihniö 100- pääjuhlaan 29.8. 2020 nuorisovaltuusto osallistuu järjestämällä juhlaan nuorille oman nuorten kahvilan sekä photobooth- pisteen. Käytännön järjestelyjä mietitään myöhemmin lisää.

Koulun päättäjäisten päiväksi päätettiin 22.5. 2020. Ohjelmaksi järjestää siipi-ilta pyhäniemessä. Ikärajaksi tapahtumaan 14- 20. Asiaa aletaan järjestelemään ja käytännön järjestelyihin palataan myöhemmin esim. What´sappilla.

Kirjaston tapahtumassa Nuva on mukana tarjoamassa Kahvia ja kaakaota ja purtavaa. Tapahtumapäiväksi kirjastolle ehdotetaan 21.2.2020. Kirjaston ehdottamat lautapelit ja kirjanselkärunous kuulostavat hyvältä. Nuorisovaltuusto ehdottaa järjestettäväksi tapahtumassa esim. halligalli- turnauksen. Tapahtumaa varten järjestetään koululla leivontapäivä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 8 Muut asiat

Muita kokouksen esille tulevia asioita.

Päätösehdotus

Käydään muista esille tulevista asioista keskustelut ja tehdään tarvittavat päätökset.

Asian kokouskäsittely

Tiia esitti maakunnallisia uutisia. Kutsu Kangasalan nuorisovaltuuston juhlaan tullut ja sinne saa osallistua.

Yhteistyötä Parkanon nuvan kanssa halutaan lisätä ja puheenjohtaja alkaa järjestelemään esimerkiksi yhteistä kokousta.

Nuvan #Kihniö100 Some- kampanjaa jatkamaan valitaan maaliskuun alusta Amalia. Vastuuvuoro vaihtuu kuukausittain. Huhtikuu Emilia, Toukokuu Jemina, Kesäkuu Fanny, Heinäkuu Ilona, Elokuu Tiia, Syyskuu Sanna , Lokakuu Jarkko, Marraskuu Emma, Joulukuu Miko.

#kehukihniötä - kampanja aloitettaneen maaliskuun alusta (Amalia). Kaikki nuvalaiset jakavat tietoa kampanjasta omilla kanavillaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Toivonen Katri Pöytäkirjanpitäjä
Kärkelä Emilia Osallistujat
Yli-Lankoski Jemina Osallistujat