Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyslautakunta

4.12.2019

#852

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 7/2019
Kokouspäivä 4.12.2019
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 18:41
Kokouspaikka Kihniön yhtenäiskoulun luokka
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 4.12.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 05.12.2019
Allekirjoittajan nimi Elina Kortesmaa
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Asian kokouskäsittely

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 64 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Asian kokouskäsittely

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Rahkola ja Mikko Nevanperä.

§ 65 Liikuntatoimen vuoden 2019 palkittavien valinta

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 21.03.2007 (13 §) Kihniön kunnan liikuntatoimen palkitsemissäännöt. Sääntöjen mukaisesti perusteltuja ehdotuksia palkittavista on pyydetty liikuntaa harrastavilta kihniöläisiltä yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä. Valitut palkitaan itsenäisyyspäiväjuhlassa.

Vapaa-aikaohjaaja on käsitellyt tulleet ehdotukset.


Ehdotuksia vuoden 2019 liikuntatoimen palkittavista oli pyydetty maanantaihin 18.11.2019 mennessä.


Vuoden urheilija Niko Perälä

Niko Perälä saavutti A-poikien SM-hopeaa salibandyssa Seinäjoen Peliveljien joukkueessa.


Vuoden kuntoilija Pirkko Katara

Pirkko Katara liikkuu pyörällään kelillä kuin kelillä. Pitää kunnostaan huolta aktiivisesti liikkumalla.


Vuoden seuratyöntekijä Mika Piirtola

Mika Piirtola on aktiivinen seuratyöntekijä, joka ottaa vastuuta tehtävistä. Hänet on nähty toimitsijana niin yleisurheilukisoissa kuin katusählykentälläkin. Tarvittaessa aina valmis lajiin kuin lajiin.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta valitsee vuoden 2019 liikuntatoimen palkittaviksi seuraavat henkilöt: vuoden urheilijaksi Niko Perälän, vuoden kuntoilijaksi Pirkko Kataran ja vuoden seuratyöntekijäksi Mika Piirtolan.

Asian kokouskäsittely

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Niko Perälä, Mika Piirtola, Pirkko Katara
§ 66 Talousarvion toteutumisraportti 01.01. - 31.10.2019

Sivistyslautakunnan menojen toteutumaprosentti on 75,3 ja tulojen toteutumaprosentti on 76,2.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumaraportin 01.01. - 31.10.2019 tietoonsa saatetuksi.

Asian kokouskäsittely

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 67 Ilmoitus- ja muut asiat
  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 06.11.2019 – 26.11.2019
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 06.11.2019 - 26.11.2019
  • Kirjastonjohtajan viranhaltijapäätös 26.11.2019
  • Retkien, teemapäivien, leirikoulujen ja luokkaretkien toteutus ja rahoitus Kihniön yhtenäiskoulussa
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta keskustelee esitetyistä asioista, merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei käytä otto-oikeuttaan.

Asian kokouskäsittely

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 68 Päiväkodin johtaja Tanja Kuusiston irtisanoutumisilmoituksen hyväksyminen ja väliaikaisen päiväkodin johtajan nimeäminen

Päiväkodin johtaja Tanja Kuusisto on 24.11.2019 jättänyt työnantajalle irtisanoutumisilmoituksen siten, että virkasuhde päättyy 08.12.2019.

Työehtosopimuksen 5 §:n 2. mom. mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään 14 päivää, jos palvelusuhde on jatkunut enintään viisi vuotta. Mainittakoon, että Kuusiston palvelussuhde ei ole kestänyt viittä vuotta.

Sivistystoimenjohtaja on neuvotellut varhaiskasvatuksen opettajien kanssa päiväkodin johtamisesta ja siihen liittyvistä keskeisimmistä tehtävistä. Neuvottelun tuloksena Annika Aittoniemi oli myöntyväinen hoitamaan päiväkodinjohtajan avointa virkaa siihen saakka, kunnes päiväkodinjohtajan virkaan valittu henkilö ottaa viran vastaan. Annika Aittoniemi aloittaa tehtävässä 28.11.

Palkkauksen vahvistaa henkilöstöjaosto. Palkkaus noudattaa päiväkodinjohtajan palkkaa (05VKA020).

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää:

  • Hyväksyä päiväkodin johtaja Tanja Kuusiston jättämän irtisanoutumisilmoituksen ja myöntää hänelle eron päiväkodin johtajan virasta siten, että viimeinen viranhoitopäivä on 08.12.2019.
  • Että päiväkodin johtajan väliaikaiseksi viranhoitajaksi valitaan varhaiskasvatuksen opettaja Annika Aittoniemi siihen saakka, kunnes avoimeksi julistettavaan virkaan valittu henkilö ottaa viran vastaan.
Asian kokouskäsittely

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys Arsi Haapamäki
Tiedoksi Tanja Kuusisto, Annika Aittoniemi
§ 69 Päiväkodin johtajan viran aukijulistaminen

Päiväkodin johtaja Tanja Kuusiston siirtyessä muihin haasteisiin, on Kihniön kunnan ryhdyttävä toimenpiteisiin vapautuneen viran täyttämiseksi. Väliaikaisena päiväkodin johtajana toimii 28.11. alkaen Annika Aittoniemi.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää:

-julistaa avoimeksi päiväkodin johtajan viran heti siten, että viimeinen hakupäivä on ma 13.01.2020 (klo 15:00).

- päiväkodin johtajan viran pätevyysvaatimukset ovat Varhaiskasvatuslain 540 / 2018, 31 §:n (vrt. siirtymäsäännökset 74-75 §) mukaiset.

-Julkaista hakuilmoitukset: Ylä-Satakunnassa, sekä työvoimatoimiston nettisivuilla, kunnan omilla sähköisillä kanavilla ja kunnan ilmoitustaululla.

-hyväksyä hakuilmoituksen (esillä kokouksessa)

-valita haastatteluryhmän

Asian kokouskäsittely

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Haastatteluryhmään valittiin Leila Törmä, Marketta Malin, Hannu Koivistoinen ja Matti Sillanpää.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Sillanpää Matti Pöytäkirjanpitäjä
Nevanperä Mikko Tarkastajat
Rahkola Jaana Tarkastajat
Haapamäki Arsi Osallistujat
Kuusisto Kosti Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Nevanperä Mikko Osallistujat
Rahkola Jaana Osallistujat
Koivistoinen Hannu Muu osallistujat
Kunnanhallituksen edustaja