Tarkastuslautakunta

Julkaistu

Tarkastuslautakunta

Kokousnumero 2/2019
Kokouspäivä 9.4.2019
Kokouksen alkuaika 13:00
Kokouksen päättymisaika 16:55
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastuspäivä 9.4.2019

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Paikka Kihniö
Aika 10.4.2019
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.


Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

Henkilöt
Hellgren Jussi Puheenjohtaja
Keso Vesa Pöytäkirjanpitäjä
Koivisto Juha Osallistujat
Risku Mailis Osallistujat
Uusitalo Elena Osallistujat
Ojala Teemu Varajäsenet
Alajärvi Satu Muut osallistujat
Tekninen johtja § 4
Liukku Petri Muut osallistujat
Kunnanjohtaja § 4
Sillanpää Matti Muut osallistujat
Sivistystoimenjohtaja § 4
Lataa pdf