Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2021-2025

14.2.2024

#4731

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 3/2024
Kokouspäivä 14.2.2024
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 19:06
Kokouspaikka Kunnantalon kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 14.2.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 15.2.2024
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 15 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Jari Koskinen ja Maarit Toroskainen. Pöytäkirja tarkastetaan 14.2.2024 ja pidetään nähtävänä 15.2.2024 kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Jari Koskisen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tuula Myllyniemi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 16 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esitys talouden sopeuttamiseksi
Muut osallistujat Sillanpää Matti

Kihniön kunnanhallitus päätti asettaa talouden sopeuttamistyöryhmän etsimään keinoja kunnan talouden sopeuttamiseen tulevia vuosia varten. Kihniön kunta lähti kuluvaan vuoteen 300.000 euroa alijäämäisellä budjetilla ja vuosille 2025–2027 kohdistuu lisäksi sote:sta johtuvat valtionosuusleikkaukset, mahdollisesti taantuman aiheuttama verotulojen lasku ja työehtosopimuksen mukainen tavallista kalliimpi palkkaratkaisu. Sopeuttamisen tarpeeseen vaikuttaa oleellisesti myös viime vuoden noin 500.000 €:n tappiollinen tulos.

Talouden sopeutustyöryhmän työ on aikataulutettu siten, että kunnanhallitus käsittelee työryhmän esityksen kokouksessaan 6.5.2024 ja valtuustoseminaari asian tiimoilta pidetään 20.5.2024.

Sopeuttamistyöryhmä haluaa osalistaa henkilöstönsä sekä lautakunnat ja poliittiset ryhmät antamaan ehdotuksia työryhmän toiminnalle. Vastaukset tulee toimittaa 15.2.2024 mennessä.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta vastaa kysymyksiin:

1. Mistä voisimme luopua ja säästää omalla toimialallanne?

2. Mitä voisimme tehdä toisin ja kehittää sekä tehostaa toimintaamme omalla toimialallanne?

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta laatii kokouksessaan esityksen työryhmälle toimitettavaksi.

Asian kokouskäsittely

Lautakunta laati esityksen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Sopeuttamistyöryhmä
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Lankinen Vilja Pöytäkirjanpitäjä
Myllyniemi Tuula Tarkastajat
Toroskainen Maarit Tarkastajat
Haapamäki Arsi Osallistujat
Kaikkonen Sirpa Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Toroskainen Maarit Osallistujat
Kohtala Paavo Varajäsenet
Myllyniemi Tuula Varajäsenet
Rahkola Jaana Varajäsenet
Koivisto Neea Muu osallistujat
Nuorisovaltuuston edustaja
Shemeikka Mika Muu osallistujat
Kunnanhallituksen edustaja
Sillanpää Matti Muu osallistujat
Asiantuntija