Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 1.2.2024

1.2.2024

#4668

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 2/2024
Kokouspäivä 1.2.2024
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 18:58
Kokouspaikka Kihniön nuorisotila / etä
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 2.2.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kunnan nettisivut
Aika 2.2.2024
Allekirjoittajan nimi Neea Koivisto
Allekirjoittajan titteli Puheenjohtaja
§ 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Toimintasäännön mukaan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään 1/2 jäsenistä on paikalla. Merkitään kokoukseen osallistujat. Kokouskutsu toimitettu Whatsapissa 23.1.2024.

Asian kokouskäsittely

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 6 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastaja. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Metta Hirviniemi. Pöytäkirja tarkastetaan 2.2.2024 ja pidetään nähtävänä 2.2.2024 kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Metta Hirviniemi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 7 Puheenjohtajiston ja sihteerin valinta

Järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle ja siihen valmistelee esityslistan kunnanhallituksen nimeämä nuorisovaltuuston ohjaaja. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan valtuustokaudeksi järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Järjestäytymiskokouksen puheenjohtajana toimii nuorisovaltuuston ohjaaja siihen asti, kunnes uusi nuorisovaltuuston puheenjohtaja on valittu.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Asian kokouskäsittely

Puheenjohtajaksi valittiin Neea Koivisto. Varapuheenjohtajaksi valittiin Vili Virtanen. Sihteeriksi valittiin Metta Hirviniemi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi valitut
§ 8 Edustajien ja varaedustajien valinta lautakuntiin ja kunnanvaltuustoon

Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan järjestäytymiskokouksessa valitaan nuorisovaltuuston edustajat lautakuntiin, lukuun ottamatta vaalilautakuntia ja tarkastuslautakuntaa. Nuorisovaltuusto valitsee edustajansa kunnanvaltuustoon. Edustaja osallistuu kokouksiin ja vie niihin nuorisovaltuuston ja kunnan muiden nuorten näkemyksiä sekä pitää huolen, että nuorisovaltuusto saa tietoja valtuuston, lautakunnan ja työryhmien käsittelemistä asioista. Nuorisovaltuusto valitsee edustajansa maakunnan nuorisovaltuustoon.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto valitsee edustajansa kunnanvaltuustoon, tekniseen lautakuntaan ja sivistyslautakuntaan sekä heille varaedustajat. Nuorisovaltuusto valitsee edustajan maakunnan nuorisovaltuustoon sekä hänelle varahenkilön.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto valitsi kunnanvaltuustoon edustajakseen Ada Uusitalon, sivistyslautakunnan edustajaksi Neea Koiviston ja tekniseen lautakunnan edustajaksi Ada Kilic:n sekä varaedustajiksi Minka Yli-Kärkelän, Emma Aholan, Moona Koskisen, Metta Hirviniemen, Niklas Aittoniemen, Vili Virtasen, Oskari Hulkkonen sekä Olivia Shemeikan. Maakunnan nuorisovaltuustoon edustajaksi valitaan Neea Koivisto sekä varahenkilöksi Metta Hirviniemen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto, maakunnan nuorisovaltuusto, valitut
§ 9 Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Nuorisovaltuusto laatii vuosittain toiminnalleen tavoitteita ja päämääriä. Tavoitteet toiminnalle kirjataan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto määrittelee tavoitteet vuodelle 2024 ja laatii niistä toimintasuunnitelman, joka julkaistaan myös pöytäkirjan liitteenä.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto laati liitteen 1. mukaisen toimintasuunnitelman.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kunnanhallitus
§ 10 Muut asiat

Käydään asioista tarvittava keskustelu, käydään läpi lautakuntakuulumiset sekä käydään läpi muut mahdolliset asiat.

Päätösehdotus

Keskustelu käydään kokouksissa.

Asian kokouskäsittely

Käytiin läpi lautakuntakuulumiset. Keskustellaan tulevan nuorisotilan aukioloajoista ja toiminnasta. Suunniteltiin Nuvan 5v. juhlia, elokuvailtaa, lautapeli-iltaa sekä nuvan järjestämää kirpputoria. Nuorisotilan avajaisissa pidetään kyselyä nuorten toiveista nuorisotilaa ja nuorisovaltuustoa koskien.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Nordström Hanna Kunnanedustaja
Latvajärvi Arttu Pöytäkirjanpitäjä
Ahola Emma Osallistujat
Hirviniemi Metta Osallistujat
Kilic Ada Osallistujat
Koivisto Neea Osallistujat
Koskinen Moona Osallistujat
Uusitalo Ada Osallistujat
Virtanen Vili Osallistujat
Yli-Kärkelä Minka Osallistujat