Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2021-2025

10.1.2024

#4516

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1/2024
Kokouspäivä 10.1.2024
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 17:03
Kokouspaikka Teams
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 11.1.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 11.01.2024
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Mikko Nevanperä ja Mikael Koivukoski. Pöytäkirja tarkastetaan 11.1.2024 ja pidetään nähtävänä 11.1.2024 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 3 Kihniö, nuorten puolella -hankehakemuksen puoltaminen

Kihniön nuorisotoimi on päättänyt hakea Leader-avustusta hankkeeseen "Kihniö, nuorten puolella". Leader Pohjois-Satakunta on paikallinen kehittäjäyhdistys, joka toimii Pohjois-Satakunnan ja Luoteis-Pirkanmaan alueella. Se rahoittaa EU:n maaseuturahastosta yritysten ja yhteisöjen hankkeita, joilla synnytetään työpaikkoja, tuetaan alueen kehittymistä sekä parannetaan asukkaiden viihtyvyyttä.

Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia, itsenäistymistä ja osallisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä. Hankkeen avulla järjestettävän toiminnan avulla pyritään myös ehkäisemään ilkivaltaa. Hanke toteutetaan nuorisotilassa, joka on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Nuoret ovat osallistuneet tilan ja toiminnan suunnitteluun, jotta on voitu vastata kunnassa esiintyvään tarpeeseen. Nuorisotila on turvallinen ympäristö kaikille nuorille, jossa järjestetään nuorten toivomia sekä hankkeen tarkoituksia tukevia teemailtaoja ja -tapahtumia. Nuorisotilassa on tavattavissa aukioloaikoina luotettavia aikuisia, jotka neuvovat ja ohjaavat nuoria heitä askarruttavissa kysymyksissä. Tavoitteena on avata nuorisotila ystävänpäiväviikon perjantaina 16.2.2024. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kihniön 4H:n kanssa.

Tarve nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen sekä nuorisotilan perustamiseen on tullut nuorilta itseltään sekä kuntalaisille kesällä 2023 tehdystä kyselystä. Lisäksi hanke vastaa Kihniön kunnan kuntastrategiaan ja talousarvion tavoitteisiin.

Hankkeen suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta vastaa vapaa-aikaohjaaja Arttu Latvajärvi, koulunuorisotyöntekijä Hanna Nordström, sivistystoimen toimistosihteeri Jenni Vehmasto, Kihniön 4H:n toiminnanjohtaja Johanna Poikelispää sekä hyvinvointijohtaja Vilja Lankinen. Lisäksi palkataan 1-2 osa-aikaista projektityöntekijää. Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä myös muiden yhdistysten ja seurojen kanssa.

Hankehakemus toimitetaan sähköpostitse sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle nähtäväksi. Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 15.1.2024.

Päätösehdotus

Kihniön sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää

  • Puoltaa hankkeen hakemista
  • Antaa hyvinvointijohtajalle valtuudet hakea hanketta Leader Pohjois-Satakunnalta
  • Nimetä oman edustajan hankkeen ohjausryhmään
Asian kokouskäsittely

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta nimeää Marketta Malinin edustajaksi hankkeen ohjausryhmään.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Leader Pohjois-Satakunta, Jenni Vehmasto, Arttu Latvajärvi, Hanna Nordström, Kihniön 4H
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Nevanperä Mikko Varapuheenjohtaja
Lankinen Vilja Pöytäkirjanpitäjä
Koivukoski Mikael Tarkastajat
Nevanperä Mikko Tarkastajat
Haapamäki Arsi Osallistujat
Koivukoski Mikael Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Koivisto Neea Muu osallistujat
Nuorisovaltuuston edustaja