Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 9.1.2024

9.1.2024

#4491

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1/2024
Kokouspäivä 9.1.2024
Kokouksen alkuaika 17:05
Kokouksen päättymisaika 17:23
Kokouspaikka Kihniön yhtenäiskoulu / Etä
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 11.1.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan nettisivut
Aika 11.1.2024
Allekirjoittajan nimi Puheenjohtaja
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Asian kokouskäsittely

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti on Neea Koivisto. Pöytäkirja tarkastetaan 9.1.2024 ja pidetään nähtävänä 9.1.2024 kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Neea Koivisto valittiin pöytäkirjantarkastajaksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 3 Uuden nuorisovaltuuston valinta

Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi vuosi. Nuorisovaltuusto voidaan valita suoraan, mikäli ehdokkaiden määrä ei ylitä toimintasäännössä määriteltyä valtuuston paikkamäärää. Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin paikkoja, järjestetään vaali.

Nuorisovaltuusto on kampanjoinut uusien ehdokkaiden saamiseksi Wilmassa, sosiaalisessa mediassa sekä nuorille suunnatuissa tapahtumissa. Ehdokkaita ilmoittautui yhteensä 11.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää uuden valtuuston valintatavasta. Uudet valtuutetut valitaan suoraan halukkuuden perusteella, koska halukkaiden määrä ei ylitä paikkamäärää. Nuorisovaltuusto nimeää ilmoittautumisten perusteella uuden nuorisovaltuuston. Nuorisovaltuusto välittää tiedon valituista kunnanhallitukselle, joka hyväksyy valinnat ja nimeää uuden nuorisovaltuuston. Uusi valtuustokausi alkaa 2/2023.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuustoon valitaan kaikki 11 ehdolle asettunutta. Nuorisovaltuustoon valitaan kaudelle 2024-2025 Metta Hirviniemi, Neea Koivisto, Ada Kilic, Vili Virtanen, Minka Yli-Kärkelä, Olivia Shemeikka, Moona Koskinen, Ada Uusitalo, Emma Ahola, Niklas Aittoniemi ja Oskari Hulkkonen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kunnanhallitus, palkkatoimisto
§ 4 Muut asiat

Käydään läpi lautakuntakuulumiset, keskustellaan nuorisotilasta sekä käydään läpi muut mahdolliset asiat.

Päätösehdotus

Keskustelu käydään kokouksessa.

Asian kokouskäsittely

Käytiin läpi lautakuntakuulumiset. Suunniteltiin helmikuun järjestäytymiskokousta uuteen tulevaan nuorisotilaan. Uuden nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous pidetään to 1.2.2024 klo 17.30.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Nordström Hanna Kunnanedustaja
Virtanen Vili Puheenjohtaja
Latvajärvi Arttu Pöytäkirjanpitäjä
Hirviniemi Metta Osallistujat
Kilic Ada Osallistujat
Koivisto Neea Osallistujat
Shemeikka Olivia Osallistujat
Yli-Kärkelä Minka Osallistujat