Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto 2021-2025

28.11.2023

#4409

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 4/2023
Kokouspäivä 28.11.2023
Kokouksen alkuaika 12:00
Kokouksen päättymisaika 13:09
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 28.11.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 29.11.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
§ 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 22 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Kosti Kuusisto ja Nina Niemenmaa. Pöytäkirja tarkastetaan 28.11.2023 ja pidetään nähtävänä 29.11.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 23 Vanhus- ja vammaisneuvoston talousarvio vuodelle 2024

Muun luottamushenkilöhallinnon menoihin on varattu vuodelle 2024 yhteensä 16.446 euroa. Tähän sisältyy vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston luottamushenkilöpalkkiot, ilmoitukset, matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä muut palvelut. Vanhus- ja vammaisneuvoston järjestämiin tapahtumiin on varattu 2.000 euroa.

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto käy keskustelun talousarviosta ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 24 Eläkeliiton Satakunnan piirin kannanotto hyvinvointialueen palveluiden tulevaisuudesta

Eläkeliiton Satakunnan piiri on huolestunut hyvinvointialueiden palvelujen epäselvistä näkymistä ja tehnyt tästä kannanoton. Suuri osa nykyisistä terveyskeskuksista aiotaan lakkauttaa ja ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon paikkoja vähennetään. Palveluihin on tulossa merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat ikääntyneiden palveluihin sekä niiden saatavuuteen.

Kannanotossaan Eläkeliitto pitää tärkeänä, että uudet palvelut tulisi testata ja varmistaa niiden toimivuus. Muita palveluita tulisi karsia vasta, kun uudet palvelut tiedetään toimiviksi. Vuodepaikkoja vähennettäessä korvaavista järjestelyistä tulisi olla konkreettiset suunnitelmat. Kannanotossa todetaan myös, että suunnitelmat yhteisöllisen asumisen käytännön ratkaisuista eivät ole vielä konkreettisella tasolla.

Eläkeliiton Satakunnan piiri toteaa, että tulevina vuosina ikääntyneiden määrä kasvaa, mutta henkilöstön saatavuus heikkenee. Hyvinvointialueiden säästötoimet uhkaavat heikentää erityisesti eniten palveluja tarvitsevien ikääntyneiden asemaa.

Eläkeliiton kannanotossa korostetaan, että sote-palvelujen toteutustapaa ei tule muuttaa vain säästösyistä. Säästöjä tarvitaan, mutta lähtökohtana tulee olla se, että palvelut vastaavat mahdollisimman hyvin asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Kihniön kunta kuuluu Pirkanmaan hyvinvointialueeseen, mutta Eläkeliiton Kihniön yhdistys kuuluu Satakunnan piiriin, jonka vuoksi kannanotto tuodaan tiedoksi Kihniön vanhus- ja vammaisneuvostolle.

Liite 1. Kannanotto.

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto yhtyy Eläkeliiton Satakunnan piirin kannanottoon ja lähettää tiedoksi Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kirjaamo / Pirha, Hyvinvointialueen vanhusneuvosto
Liitteet
§ 25 Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Vanhus- ja vammaisneuvosto käy keskustelun vuoden 2024 toiminnasta. Talousarviossa on varattu 2.000 euron määräraha tapahtuman järjestämiseen (esim. luennoitsija).

Lisäksi:

 • Kokoukset 2-4 kertaa vuodessa.
 • Osallistutaan kansallisiin ja alueellisiin kampanjoihin.
 • Osallistutaan maakunnallisiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.
 • Otetaan kantaa ja annetaan lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta väestön elinoloihin ja heidän palveluihin.
 • Osallistutaan Vanhusten viikon toimintaan.
 • Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan kunnan / lähikuntien vanhus- ja vammaisten asumisyksiköissä.
 • Tiedotetaan neuvoston toiminnasta.
 • Kutsutaan asiantuntijoita kokouksiin.
Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyy edellä esitetyn toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaa voidaan täydentää.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 26 Ilmoitus- ja muut asiat
 • Pirkanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvosto-webinaari maanantaina 4.12.2023 klo 10–11.30 Teams. Erkki Välimäki ja Leena Ojala osallistuvat.
 • Joulupostia ikäihmisille -kampanja
 • Vanhus- ja vammaisneuvosto käy keskustelua vanhusneuvostojen yhteisestä kirkkopyhästä ja ohjaa keskustelun aiheesta järjestöille.
Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja on keskustellut mainituista aiheista.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Jytilä Kirsi Puheenjohtaja
Lankinen Vilja Pöytäkirjanpitäjä
Kuusisto Kosti Tarkastajat
Niemenmaa Nina Tarkastajat
Koivistoinen Anne-Maria Osallistujat
Kuusisto Kosti Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Nieminen Kirsti Osallistujat
Ojala Leena Osallistujat
Välimäki Erkki Osallistujat