Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2021-2025

28.11.2023

#4400

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 10/2023
Kokouspäivä 28.11.2023
Kokouksen alkuaika 17:40
Kokouksen päättymisaika 19:20
Kokouspaikka Kunnantalon kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 29.11.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 29.11.2023
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
§ 91 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Puheenjohtaja Leila Törmä osallistui kokoukseen etäyhteydellä.

§ 92 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Mikko Nevanperä ja Arsi Haapamäki. Pöytäkirja tarkastetaan 29.11.2023 ja pidetään nähtävänä 29.11.2023 kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Mikko Nevanperän tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sirpa Kaikkonen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 93 Koulun nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö Kihniössä
Muut osallistujat Nordström Hanna

Hanna Nordström esittelee koulun nuorisotyötä ja etsivää nuorisotyötä Kihniössä.

Oheismateriaali esitetään kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautalunta merkitsee esityksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Hanna Nordström poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

§ 94 Liikuntatoimen palkittavien valinta vuodelle 2023

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 21.03.2007 (13 §) Kihniön kunnan liikuntatoimen palkitsemissäännöt. Sääntöjen mukaisesti perusteltuja ehdotuksia palkittavista on pyydetty liikuntaa harrastavilta kihniöläisiltä yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä. Sivistyslautakunta muutti seuratyöntekijän palkinnon vapaaehtoistyöntekijän palkinnoksi kokouksessaan 02.11.2022 (86 §). Valitut palkitaan itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2023.

Vapaa-aikaohjaaja käsittelee tulleet ehdotukset ja antaa ehdotukset sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle.

Ehdotuksia vuoden 2023 liikuntatoimen palkittavista on pyydetty sunnuntaihin 27.11.2023 mennessä.

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautalunta päättää valita vuoden urheilijaksi Lauri Huhdanpään, vuoden kuntoilijaksi Kauko Lähteenmäen ja vuoden vapaaehtoistyöntekijäksi Mikko Nevanperän.

Asian kokouskäsittely

Mikko Nevanperä poistui vuoden vapaaehtoistyöntekijän valinnan ajaksi.

Esteellisyys Vapaaehtoistyöntekijän valinnassa esteellinen oli Mikko Nevanperä.
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Arttu Latvajärvi
§ 95 Muutos Kihniön yhtenäiskoulun työpäiviin

Kihniön yhtenäiskoulussa järjestetään tiistaina 19.12.2023 Koko kylän joulujuhla -tapahtuma, joka jatkuu iltaan asti. Kyseisenä päivänä on päivällä normaali koulupäivä.

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy Kihniön yhtenäiskoulun työpäivien muutoksen siten, että Koko kylän joulujuhlan järjestäminen ti 19.12. illalla korvaa perjantain 15.12. koulupäivän.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 96 Koulukuljetusoppaan päivitys suurpetovaaran osalta

Kunta järjestää koulukuljetukset 1-2 luokan oppilaille, joiden koulumatka on vähintään kolme kilometriä ja 3-9 luokan oppilaille, joiden koulumatka on vähintään viisi kilometriä. Kuljetuksiin voidaan tehdä poikkeusjärjestelyjä koulumatkan vaarallisuuden tai rasittavuuden vuoksi.

Kihniöllä tehdään vuosittain suurpetohavaintoja, jotka herättävät huolta vanhemmissa ja huoltajissa. Yhdenmukaisten käytäntöjen vuoksi on tarpeen päivittää koulukuljetusopas myös petovaarakuljetusten osalta.

Kunnan hallintosäännön mukaan sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää koulukuljetusten periaatteista. Hyvinvointijohtaja päättää koulukuljetusten järjestämisestä, mikäli tämä tapahtuu lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Koulukuljetusopas liitteenä 1.

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy suurpetovaaraa koskevan päivityksen koulukuljetusoppaassa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 97 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.10.2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tulojen toteutumaprosentti on 85,3 ja menojen toteutumaprosentti on 80,4. Nettobudjetoinnin mukainen toimintakateprosentti on 79,4.

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 98 Viranhaltijapäätökset

Hyvinvointijohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 14.9.2023-23.11.2023.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 99 Ilmoitus- ja muut asiat
  • Sovitaan seuraava kokousaika
Päätösehdotus

Seuraava sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokous pidetään torstaina 18.1.2024.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Nevanperä Mikko Varapuheenjohtaja
Lankinen Vilja Pöytäkirjanpitäjä
Haapamäki Arsi Tarkastajat
Kaikkonen Sirpa Tarkastajat
Haapamäki Arsi Osallistujat
Kaikkonen Sirpa Osallistujat
Koivukoski Mikael Osallistujat
Koskinen Jari Käyttäjätunnus on suljettu. Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Annala Taija Varajäsenet
Koivisto Neea Muu osallistujat
Nuorisovaltuuston edustaja
Nordström Hanna Muu osallistujat
Etsivä nuorisotyöntekijä