Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 21.11.2023

21.11.2023

#4285

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 8/2023
Kokouspäivä 21.11.2023
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:16
Kokouspaikka Kihniön yhtenäiskoulu / Etä
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 21.11.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kunnan nettisivut
Aika 22.11.2023
Allekirjoittajan nimi Arttu Latvajärvi
Allekirjoittajan titteli Vapaa-aikaohjaaja
§ 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Asian kokouskäsittely

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 38 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Metta Hirviniemi. Pöytäkirja tarkastetaan 21.11.2023 ja pidetään nähtävänä 22.11.2023 kunnan tietoverkossa..

Asian kokouskäsittely

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Metta Hirviniemi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 39 Digihäirintää vastaan yhdessä-kampanja

Zonta Sata-Häme ry on kutsunut Kihniön Nuorisovaltuuston mukaan osallistumaan Zonta-järjestön Digihäirintää vastaan #yhdessä kampanjaan. Digihäirintä on yhteiskunnassamme laajalle yleistynyt ongelma. Zonta pyytää nostamaan esiin kolme tärkeintä teesiä/ehdotusta/näkökulmaa digihäirintää vastaan-teemasta.

Päätösehdotus

Kihniön nuorisovaltuusto osallistuu kampanjaan.

Asian kokouskäsittely

Kihniön nuorisovaltuuston kolme teesiä ovat:

1. Sovellusten omistajilla tulisi olla selkeämmät rajat siihen, mitä siellä saa tehdä ja tätä tulisi valvoa tiukemmin.

2. Lapsille ja nuorille tulisi olla enemmän perehdytystä somen vaikuttavuudesta ja kommentoinnin mahdollisesta haitallisuudesta. Koulussa voisi järjestää enemmän infoa asiasta lapsia ja nuoria kiinnostavalla tavalla.

3. Aikuisten tulisi valvoa lasten ja nuorten somen käyttöä tarkemmin.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Zonta Sata-Häme ry
§ 40 Uuden nuorisovaltuuston valinnan valmistelu

Kihniön kunnanhallitus päättää lainsäädännön, kunnan hallintosäännön ja muun ohjeistuksen mukaisesti nuorisovaltuuston asettamisesta ja toimintaedellytyksistä.

Kunnanhallitus nimeää nuorisovaltuustoon kunnan sivistystoimen työntekijöiden ja oppilaiden yhteistyön pohjalta tapahtuvasta esittelystä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi 6 – 12 varsinaista jäsentä sekä mahdollisuuksien mukaan 2-4 varajäsentä.

Lisäksi kunnanhallitus nimeää nuorisovaltuustoon ohjaajan / ohjaajat, jotka toimivat nuorisovaltuuston toiminnan tukena sekä osallistuvat nuorisovaltuuston kokouksiin. Ohjaajat eivät ole toimielimen varsinaisia jäseniä, heillä on puheoikeus kokouksissa.

Nuorisovaltuustolla on oikeus vaihtaa jäseniään itsenäisesti toimikautensa aikana.

Uuden nuorisovaltuuston valinta järjestetään ennen edellisen valtuustokauden päättymistä. Nuorisovaltuusto päättää valtuustokauden aikana millä tavalla uusien jäsenten valinta suoritetaan.

Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi (1) vuosi. Toimikausi alkaa kun kunnanhallitus asettaa nuorisovaltuuston, ja päättyy, kun uusi nuorisovaltuusto on asetettu. Toimikausi on aina helmikuun 1. päivästä tammikuun 31. päivään.

Nuorisovaltuuston jäsenet voivat olla 13–22-vuotiaita kihniöläisiä tai Kihniöllä asuvia nuoria. Nuorisovaltuustokautensa aloittaessa nuoren tulee olla 13 vuotta täyttänyt kihniöläinen tai Kihniöllä asuva. Nuorisovaltuuston jäsen on oikeutettu jatkamaan nuorisovaltuustossa toimikautensa loppuun saakka, vaikka hän menettää vaalikelpoisuuden ikänsä johdosta kesken kauden.

Nuorisovaltuuston jäsenmäärä on 6 - 12 varsinaista jäsentä, jotka valitaan, mikäli mahdollista niin, että nuorisovaltuustossa ovat edustettuina 2. asteen oppilaitosten opiskelijat ja perusopetuksen oppilaat. Suositus on, että nuorisovaltuustolle valitaan mahdollisuuksien mukaan myös 2-4 varajäsentä. Jos toimintaan ei hae varsinaisen jäsenmäärän verran nuoria, tai jos nuoria toimikauden aikana eroaa niin, ettei uusia jäseniä saada tilalle, nuorisovaltuusto toimii minimissään 4 jäsenellä.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää aloittaa kampanjoinnin uuden nuorisovaltuuston valintaa varten. Kampanjointi tarkoittaa mm. some- mainontaa, lehtimainontaa, kunnan kotisivuilla tiedottamista sekä yhtenäiskoulun Wilma-viestintää. Nuvan jäsenet jakavat koululuokille mainoksen nuvasta ja esittäytyvät luokissa. Ilmoittautumisia uuteen nuorisovaltuustoon otetaan vastaan 15.12.2023 saakka.

Ilmoittautumisajan jälkeen nuorisovaltuusto kokoontuu päättämään valintatavasta sekä mahdollisesti tekee jo valinnat. Tiedot valinnoista toimitetaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Asian kokouskäsittely

Nuvan jäsenet kiertävät yläkoulun luokat ja kertovat nuorisovaltuuston toiminnasta sekä mahdollisuuksista. Samalla pidetään oppilaille kysely, jolla kartoitetaan toiveita Nuvan toimintaa kohtaan. Metta tekee Nuvalle Tiktok-tilin toiminnan markkinoimiseksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 41 Siipibuffetin järjestäminen Pyhäniemessä

Nuorisovaltuusto kävi viime kokouksessa alustavasti läpi siipibuffetin järjestämistä Ravintola Pyhäniemessä kihniöläisille nuorille. Samalla voitaisiin mainostaa Nuvan toimintaa.

Päätösehdotus

Nuva järjestää siipibuffetin kihniöläisille nuorille ravintola Pyhäniemessä.

Asian kokouskäsittely

Siipibuffet pidetään Pyhäniemessä 15.12.2023 klo 17-19.30.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Ravintola Pyhäniemi
§ 42 Muut asiat

Käydään läpi lautakuntakuulumiset, keskustellaan Nuvan esittelypisteestä koulun marrasmessuilla sekä muut mahdolliset asiat.

Päätösehdotus

Keskustelu käydään kokouksessa.

Asian kokouskäsittely

Keskusteltiin esittelypisteestä koulun Marrasmessuilla. Käytiin keskustelua huppareiden hankinnasta Nuvalle esittelytapahtumia varten. Keskusteltiin kevään katufestareiden järjestämisestä. Seuraavan kokous pidetään 9.1.2024 klo 17

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Kärkelä Emilia Puheenjohtaja
Virtanen Vili Varapuheenjohtaja
Latvajärvi Arttu Pöytäkirjanpitäjä
Hirviniemi Metta Osallistujat
Kilic Ada Osallistujat
Koivisto Neea Osallistujat
Nordström Hanna Osallistujat
Shemeikka Olivia Osallistujat
Yli-Kärkelä Minka Osallistujat