Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2021-2025

18.10.2023

#4244

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 7/2023
Kokouspäivä 18.10.2023
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 18:08
Kokouspaikka Teams
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 18.10.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 19.10.2023
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
§ 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Sirpa Kaikkonen ja Arsi Haapamäki. Pöytäkirja tarkastetaan 18.10.2023 ja pidetään nähtävänä 19.10.2023 kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Marketta Malin.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 76 Lausunto Pirkanmaan hyvinvointialueen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2023–2026:sta

Pirkanmaan hyvinvointialue pyytää lausuntoa hyvinvointialueen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2023–2026:sta ja siihen linkitettävistä lakisääteisistä alueellisista hyvinvointisuunnitelmista.

Aineisto on välitetty lautakunnalle nähtäväksi ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta esittää oheisen lausunnon kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Nevanperä Mikko Varapuheenjohtaja
Lankinen Vilja Pöytäkirjanpitäjä
Haapamäki Arsi Tarkastajat
Malin Marketta Tarkastajat
Haapamäki Arsi Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Toroskainen Maarit Osallistujat