Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 15.9.2023

15.9.2023

#4148

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 6/2023
Kokouspäivä 15.9.2023
Kokouksen alkuaika 15:00
Kokouksen päättymisaika 15:32
Kokouspaikka Kihniön yhtenäiskoulu / Etä
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kunnan nettisivuilla
Aika 15.9.2023
Allekirjoittajan nimi Arttu Latvajärvi
Allekirjoittajan titteli Vapaa-aikaohjaaja
§ 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.
§ 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastaja. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti on Miska Kokko. Pöytäkirja tarkastetaan 15.9.2023 ja pidetään nähtävänä 15.9.2023 kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Valittiin Miska Kokko pöytäkirjantarkastajaksi

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 28 Eron myöntäminen Siiri Rinneheimolle

Toimintasääntö määrittelee nuorisovaltuuston jäsenen vaalikelpoisuuden. Nuorisovaltuuston jäsen, jonka vaalikelpoisuusehdot eivät enää täyty, tulee toimittaa kirjallinen eropyyntönsä nuorisovaltuustolle, joka päättää eron myöntämisestä sekä voi valita tilalle uuden jäsenen.

Siiri Rinneheimo on toimittanut eropyyntönsä 30.8.2023

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää myöntää eron Siiri Rinneheimolle.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto päättää myöntää eron Siiri Rinneheimolle paikkakunnalta poismuuton seurauksena. Siirin tilalle sihteeriksi valittiin Neea Koivisto.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kunnanhallitus
§ 29 Kohdan käsittely poistettiin esityslistalta
§ 30 Muut asiat

Nuorisovaltuusto käy keskustelua lautakuntakuulumisista sekä muista esille tulevista asioista.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto käy tarvittavat keskustelut, kirjaa muistiin ja merkitsee tiedokseen tarvittavat asiat.

Asian kokouskäsittely

Käytiin läpi sivistyslautakunnan ehdotusta Nuvan mahdollisuudesta järjestää katufestarit. Festarit olisi mahdollisesti keväällä 2024. Keskusteltiin uusien jäsenten hankkimisesta. Suunniteltiin syksyllä järjestettävää leffa/peli-iltaa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Kärkelä Emilia Puheenjohtaja
Virtanen Vili Varapuheenjohtaja
Latvajärvi Arttu Pöytäkirjanpitäjä
Koivisto Neea Osallistujat
Kokko Miska Osallistujat
Nordström Hanna Osallistujat
Shemeikka Olivia Osallistujat
Yli-Kärkelä Minka Osallistujat