Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyslautakunta 2021-2025

7.6.2023

#3798

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 4/2023
Kokouspäivä 7.6.2023
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 18:35
Kokouspaikka Pyhäniemi
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 8.6.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 08.06.2023
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
§ 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 39 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Jari Koskinen ja Silja Oksanen. Pöytäkirja tarkastetaan 7.6.2023 ja pidetään nähtävänä 8.6.2023 kunnan tietoverkossa.
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Koskinen ja Arsi Haapamäki.

§ 40 PIKI-verkkokirjaston uudistetut käyttösäännöt

PIKI-kirjastojen käyttösäännöt uusiutuvat osittain. Edellinen sääntöuudistus on ollut vuonna 2017, jolloin sivistyslautakunta on käsitellyt käyttösäännöt. Säännöt on käsitelty PIKI:n ohjausryhmässä 10.5.2023 ja uudet säännöt tulevat voimaan 1.9.2023.

PIKI-kirjaston uudet käyttösäännöt liite 1.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy uudistetut käyttösäännöt.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Paula Latvajärvi
Liitteet
§ 41 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 6.luokan oppimistasosta

Kihniön kunnan arviointisuunnitelman mukaan 6. luokan oppimistaso arvioidaan keväisin yhteisellä kokeella jossakin oppiaineessa. Kihniön peruskoulun kuudennen luokan oppilaat osallistuivat 05.05.2023 Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton (MAOL ry) järjestämään valtakunnalliseen matematiikan kokeeseen. Arviointiraportti on liitteenä nro 2.

Kokeeseen osallistui 11 poikaa ja 5 tyttöä. Oppilaat tekivät kokeen omassa luokassa ja matematiikan opettaja tarkasti kokeet ohjeiden mukaan. Kokeen maksimipistemäärä oli 60, joka vastasi arvosanaa 10. Arvosanan 8 tai sitä paremman saaneet ovat oppineet hyvin pääosan peruskoulun keskeisistä asioista. Kihniössä 37,5 % kuudesluokkalaisista oli tässä ryhmässä.

Valtakunnallinen arvosanojen pistekeskiarvo kuudennen luokan matematiikan kokeessa oli 33 pistettä, ja arvosanojen keskiarvo oli 7,5. Kihniöläisten oppilaiden saamien arvosanojen pistekeskiarvo oli 29,2 ja heidän saamiensa arvosanojen keskiarvo oli 7,36.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee 6. luokan arviointisuunnitelman mukaiset tiedot matematiikan valtakunnallisessa kokeessa keväällä 2023 tietoonsa saatetuksi liitteen 2 mukaisesti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 42 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 9.luokan oppimistasosta

Kihniön kunnan arviointisuunnitelman mukaan 9. luokan oppimistaso arvioidaan keväisin yhteisellä kokeella jossakin oppiaineessa. Kihniön peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaat osallistuivat 04-05.05.2023 Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton (MAOL ry) järjestämään valtakunnalliseen matematiikan kokeeseen. Kokeeseen osallistui 11 tyttöä ja 7 poikaa. Arviointiraportti on liitteenä nro 3.

Oppilaat tekivät kokeen matematiikan luokassa ja opettaja korjasi kokeen ohjeiden mukaan. Kokeen maksimipistemäärä oli 60, joka vastasi arvosanaa 10. Arvosanan 8 tai sitä paremman saaneet ovat oppineet hyvin pääosan peruskoulun keskeisistä asioista. Kihniössä 5,6 % yhdeksäsluokkalaisista oli tässä ryhmässä.

Valtakunnallinen arvosanojen keskiarvo yhdeksännen luokan matematiikan kokeessa oli 6,21 (24 pistettä). Kihniöläisten oppilaiden saamien arvosanojen keskiarvo oli 6,25 (24 pistettä).

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee 9. luokan arviointisuunnitelman mukaiset tiedot matematiikan valtakunnallisessa kokeessa keväällä 2023 tietoonsa saatetuksi liitteen 3 mukaisesti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 43 Kivineva yhtiöt oy:n liikennetoiminnan siirto Tilausliikenne Koivukoski ky:lle

Kivineva yhtiö oy myy liiketoimintansa Tilausliikenne Koivukoski ky:lle. Kivineva tuottaa kuljetukset vielä kevätkauden 2023 ja Koivukoski jatkaa Kivinevan kuljetuksia syyslukuvuodesta 2023.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy koulukuljetusten siirtymisen Kivineva yhtiö oy:ltä Tilausliikenne Koivukoski ky:lle.

Esteellisyys Mikael Koivukoski (Hallintolaki 28§, kohta 1)
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Mikael Koivukoski esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi Kivineva yhtiö oy, Tilausliikenne Koivukoski ky
§ 44 Koulukuljetusten hintojen korotukset

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 18.03.2022 § 26 kompensoida koulukuljetusten kustannusten nousua kevään osalta. Kokouksessaan 08.09.2022 § 70 korotettua korvasta päätettiin maksaa määräaikaisesti 1.8. - 31.12.2022 sekä edelleen kokouksessa 01.02.2023 § 16 korotettua korvausta päätettiin maksaa määräaikaisesti 1.1.2023 - 30.06.2023. Korotettu korvaus on ollut 6%.

Liikennöitsijöiden esittämä huoli on edelleen aiheellinen. Sopimusta allekirjoittaessa diesel maksoi 1,51 e / litra.

Koulukuljetuspalvelujen maksut on maksettu arvonlisäverottomina 1.1. - 30.04.2023 välisen ajan. Henkilökuljetusten myyntiin on sovelletaan 10 prosentin arvonlisäverokantaa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä jatkaa koulukuljetuspalvelujen 6 % hinnankorotusta ajalle 1.8.2023 - 31.12.2023.

Esteellisyys Mikael Koivukoski (Hallintolaki 28§, kohta 1)
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Mikael Koivukoski esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi Liikennöitsijät
§ 45 Kulttuuritoiminnan avustusten lisähaku

Kulttuuritoimen avustusmääräraha on 3.400 euroa vuodelle 2023. Avustusten hakuaika päättyi 28.2.2023, johon mennessä avustushakemuksia saatiin neljältä yhdistykseltä/seuralta. Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 22.3.2023 § 24 avustusten jaosta. Avustusmäärärahaa jäi jakamatta 900 euroa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää avata lisähaun uuden kulttuuritapahtuman toteuttamiseen. Kulttuuritapahtuma tulee järjestää syksyllä ja sen tulee palvella kaikkia kunnan asukkaita. Vuoden 2023 lisähaku päättyy sunnuntaina 13.08.2023.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 46 Viranhaltijapäätökset

Hyvinvointijohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 9.5-1.6.2023

Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta 9.5-1.6.2023

Kirjastonjohtajan päätökset ajalta 9.5-1.6.2023

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 47 Ilmoitus- ja muut asiat
  • Sovitaan seuraava kokousaika.
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen torstaina 24.8.2023 klo 17.30. Paikkana kunnantalon kokoushuone.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 48 Petäjäopiston kuntosalimaksut

Petäjäopisto on toteuttanut liikuntaryhmiä aiemmin koulun alakerrassa olevassa kuntosalissa. Hinta vanhassa salissa oli 1,66 €/h. Uuden kuntosalin valmistuttua Petäjäopisto on siirtänyt toiminnan uuteen kuntosaliin. Hinta nostettiin 8,5 €/h. Petäjäopisto on järjestänyt toimintaa noin 3h viikossa kevät- ja syyslukukaudella. Koko kuntosali on varattu Petäjäopiston käyttöön ryhmien ajaksi.

Hintaa ei ole vahvistettu sivistyslautakunnassa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy nykyisen hinnan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Petäjäopisto
§ 49 Iltapäivätoiminnan järjestäminen lukuvuotena 2023-2024

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 15.5.2023 §31 hyväksynyt aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman 2023-2024. Iltapäivätoimintaa koskevassa kohdassa on mainittu, että toimintaa järjestetään Kihniön yhtenäiskoululla, jos ryhmään ilmoittautuu vähintään kymmenen lasta. Tällä hetkellä ryhmään on ilmoittautunut yhdeksän lasta.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy iltapäivätoiminnan järjestämisen yhdeksälle lapselle.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Nevanperä Mikko Varapuheenjohtaja
Lankinen Vilja Pöytäkirjanpitäjä
Haapamäki Arsi Tarkastajat
Koskinen Jari Käyttäjätunnus on suljettu. Tarkastajat
Haapamäki Arsi Osallistujat
Kaikkonen Sirpa Osallistujat
Koivukoski Mikael Osallistujat
Koskinen Jari Käyttäjätunnus on suljettu. Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Toroskainen Maarit Osallistujat
Shemeikka Mika Muu osallistujat
Kunnanhallituksen edustaja