Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

12.6.2023

#3773

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 8/2023
Kokouspäivä 12.6.2023
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 17:20
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 12.6.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 13.6.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 97 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Severi Ala-Katara ja Kirsi Jytilä. Pöytäkirja tarkastetaan 12.6. ja pidetään nähtävänä 13.6.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 98 Poikkeamishakemus
Edeltävä kohta § 42 Poikkeamishakemus
Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä poikkeamisen teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tule hakea rakennusvalvontaviranomaiselta vuoden kuluessa siitä, kun kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä kunnanhallituksen poikkeamispäätös.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Pirkanmaan ELY, hakija
§ 99 Pyhäniementien teollisuusalueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Edeltävä kohta § 39 Pyhäniementien teollisuusalueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 1 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Pyhäniementien teollisuusalueen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, laittaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäväksi ja pyytää siitä lausunnot.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Ala-Katara Severi Tarkastajat
Jytilä Kirsi Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Jokioja Tiina Varajäsenet
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.
Pusa Leila Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.