Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 17.1.2023

17.1.2023

#3336

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1/2023
Kokouspäivä 17.1.2023
Kokouksen alkuaika 16:00
Kokouksen päättymisaika 16:39
Kokouspaikka Kihniön yhtenäiskoulu / Etä
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Asian kokouskäsittely

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastaja. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Siiri Rinneheimo. Pöytäkirja tarkastetaan 17.1.2023 ja pidetään nähtävänä 17.1.2023 kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Valittiin pyötäkirjantarkastaja.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 3 Uuden nuorisovaltuuston valinta

Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi vuosi. Nuorisovaltuusto voidaan valita suoraan, mikäli ehdokkaiden määrä ei ylitä toimintasäännössä määriteltyä valtuuston paikkamäärää. Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin paikkoja, järjestetään vaali.

Nuorisovaltuusto on kampanjoinut uusien ehdokkaiden saamiseksi Wilmassa ja sosiaalisessa mediassa. Ehdokkaita ilmoittautui yhteensä 7.


Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää uuden valtuuston valintatavasta. Uudet valtuutetut valitaan suoraan halukkuuden perusteella, koska halukkaiden määrä ei ylitä paikkamäärää. Nuorisovaltuusto nimeää ilmoittautumisten perusteella uuden nuorisovaltuuston. Nuorisovaltuusto välittää tiedon valituista kunnanhallitukselle, joka hyväksyy valinnat ja nimeää uuden nuorisovaltuuston. Uusi valtuustokausi alkaa 2/2023.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto esittää nuorisovaltuustoon valittavaksi Emilia Kärkelä, Olivia Shemeikka, Vili Virtanen, Neea Koivisto, Siiri Rinneheimo, Minka Yli-Kärkelä ja Miska Kokko.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus, palkkatoimisto
§ 4 Toimintakertomus vuodelta 2022

Nuorisovaltuusto raportoi toiminnastaan vuosittain laatimalla toimintakertomuksen. Puheenjohtajisto valmistelee toimintakertomuksen nuorisovaltuustolle. Nuorisovaltuuston hyväksymä toimintakertomus annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen toimintakertomuksen ja saattaa sen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen toimintakertomuksen ja saattaa sen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 5 Muut asiat

Nuorisovaltuusto keskustelee tai voi nostaa keskusteluun muita asioita

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto käy asioista tarvittavan keskustelun ja merkitsee ne tiedokseen sekä päättää asian jatkokäsittelystä.

Asian kokouskäsittely

Sovittiin seuraava kokousajankohta ja keskusteltiin muista asioista.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Kärkelä Emilia Puheenjohtaja
Latvajärvi Arttu Pöytäkirjanpitäjä
Koivisto Neea Osallistujat
Rinneheimo Siiri Osallistujat
Shemeikka Olivia Osallistujat
Virtanen Vili Osallistujat