Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto 2021-2025

25.1.2023

#3318

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1 / 2023
Kokouspäivä 25.1.2023
Kokouksen alkuaika 14:00
Kokouksen päättymisaika 15:45
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 25.1.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 26.1.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Mauri Kuivanen ja Kosti Kuusisto. Pöytäkirja tarkastetaan 25.1.2023 ja pidetään nähtävänä 26.1.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 3 Vanhus- ja vammaisneuvoston talousarvio vuodelle 2023

Vanhus- ja vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston menoihin on varattu vuodelle 2023 yhteensä 16.429 euroa. Tähän sisältyy luottamushenkilöpalkkiot, ilmoitukset, matkustus- ja kuljetuspalvelut, muut palvelut mm. vanhus- ja vammaisneuvoston tapahtumiin 1500 €.

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto käy keskustelun talousarviosta ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 4 Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Vanhus- ja vammaisneuvosto käy keskustelun vuoden 2023 toiminnasta.Talousarviossa on varattu 1.500 euron määräraha tapahtuman järjestämiseen (esim.luennoitsija).

Lisäksi:

  • Kokoukset 2-4 kertaa vuodessa.
  • Järjestetään kurssimuotoista kaikille avointa koulutusta tarpeen mukaan
  • Osallistutaan maakunnallisiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.
  • Otetaan kantaa ja annetaan lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta väestön elinoloihin ja heidän palveluihin.
  • Osallistutaan Vanhusten viikon toimintaan ja Lähitorille
  • Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan kunnan / lähikuntien vanhus- ja vammaisten asumisyksiköissä.
  • Tiedotetaan neuvoston toiminnasta.
  • Kutsutaan asiantuntijoita kokouksiin
Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyy edellä esitetyn toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaa voidaan täydentää.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 5 Pirkanmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten perustaminen, varaedustajien valinta
Edeltävä kohta § 15 Pirkanmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten perustaminen, edustajien valinta

Pirkanmaan hyvinvointialue pyytää valitsemaan myös varaedustajat vanhus- ja vammaisneuvostoon.

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto nimeää varaedustajat yhden kumpaankin vaikuttamistoimielimeen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Vanhusneuvoston varaedustajaksi valittiin Kirsti Nieminen

Vammaisneuvoston varaedustajaksi valittiin Kosti Kuusisto.

Tiedoksi kirjaamo@pirha.fi, palkkatoimisto
§ 6 Muut asiat

Vanhus- ja vammaisneuvosto käy keskustelun muista asioista.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Seuraava kokous pidetään 3.5.2023 klo 14 Terveyskeskuksen kokoushuoneessa.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Jytilä Kirsi Puheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Kuivanen Mauri Tarkastajat
Kuusisto Kosti Tarkastajat
Kuivanen Mauri Osallistujat
Kuusisto Kosti Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Nieminen Kirsti Osallistujat
Välimäki Erkki Osallistujat