Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

12.10.2022

#2987

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 14/2022
Kokouspäivä 12.10.2022
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:20
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 12.10.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 13.10.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 184 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 185 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Severi Ala-Katara ja Kirsi Jytilä. Pöytäkirja tarkastetaan 12.10.2022 ja pidetään nähtävänä 13.10.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 186 Teknisen johtajan viran täyttäminen
Edeltävä kohta § 166 Teknisen johtajan viran täyttäminen

Teknisen johtajan virka on ollut avoimena. Määräaikaan 11.10.2022 klo 15 mennessä saapui 8 hakemusta. Aikasemmalta hakukierrokselta mukana on 4 hakijaa. Hakijat ovat:

Ala-Kurki Henna, rakennustekniikan insinööri

Furu Marco, rakennusinsinööri

Hakala Kalle, kone- ja tuotantotekniikan insinööri

Huhtala Raimo, sähkövoimatekniikan insinööri

Ihainen Jari, rakennustekniikan insinööri

Laine Timo, rakennusinsinööri, liikkeenjohdon maisteri

Oksanen Teemu, rakennusinsinööri

Rytilä Jaakko, oikeustieteen maisteri

Salojärvi Aleksi, LVI-insinööri

Sydänlammi Sami, konetekniikan insinööri

Takku Pekka, automaatiotekniikan diplomi-insinööri

Yli-Hietanen Harri, konetekniikan insinööri


Liitteenä yhteenveto


Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että:

- Aikaisemmin haastateltujen lisäksi kutsutaan toiselta hakukierrokselta haastatteluun Henna Ala-Kurki.

- Haastatteluryhmään valitaan teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja kunnanhallitus.

- Haastattelu pidetään 26.10.22 klo 15 kunnanviraston kokoushuoneessa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Haastattelutyöryhmään lisättiin kunnanjohtaja.

§ 187 Investoinnit vuodelle 2023

Kunnanhallitus käy keskustelun vuoden 2023 sekä suunnitteluvuosien investoinneista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy keskustelun vuoden 2023 investoinneista.

Oheisena hallintokuntien ehdotukset

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Ala-Katara Severi Tarkastajat
Jytilä Kirsi Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Soininen Kalle Varajäsenet
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.
Pusa Leila Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.