Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 31.8.2022

31.8.2022

#2867

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 3/2022
Kokouspäivä 31.8.2022
Kokouksen alkuaika 17:03
Kokouksen päättymisaika 18:54
Kokouspaikka Yhtenäiskoulu ja meet
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 1.9.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kunnan tietoverkko
Aika 1.9.2022
Allekirjoittajan nimi Katri Toivonen
Allekirjoittajan titteli esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
§ 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Toimintasäännön mukaan kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun 1/3 jäsenistä on paikalla.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Nuorisovaltuusto valitsee yhden pöytäkirjan tarkastajan.

Päätösehdotus

Tarkastajaksi valitaan Lotta Leino . Pöytäkirja tarkastetaan 31.8.2022 ja pidetään nähtävänä 1.9.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 9 Eron myöntäminen Emma Pystykoskelle.

Toimintasäännön määrittelee nuorisovaltuuston jäsenen vaalikelpoisuuden. Nuorisovaltuuston jäsen, jonka vaalikelpoisuusehdot eivät enää täyty, tulee toimittaa kirjallinen eropyyntönsä nuorisovaltuustolle, joka päättää eron myöntämisestä sekä voi valita tilalle uuden jäsenen.

Nuorisovaltuuston jäsen Emma Pystykoski on toimittanut eropyyntönsä sähköpostilla 26.8.2022.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää myöntää eron Emma Pystykoskelle ja valitaan hänen tilalleen jäseneksi Neea Koivisto.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Palkkatoimisto, valittu, kunnanhallitus
§ 10 Yhtenäiskoulun toive-kyselyn tuloksien tarkastelu

Yhtenäiskoululla on ryhmäytyspäivien yhteydessä toteutettu toivekysely kaikille koulun oppilaille. Nuorisovaltuustolle toimitetaan kyselyn tiivistelmä tarkasteltavaksi.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto tarkastelee tulokset ja käy asioista tarvittavan keskustelun sekä päättää, aikooko nuorisovaltuusto mahdollisesti osallistua tai olla mukana mahdollistamassa joidenkin toiveiden toteuttamista.

Asian kokouskäsittely

Kyselyjen perusteella nuorisovaltuusto päätti lähettää tarjouspyynnön Daniel Aholalle esiintymisestä liikuntapuiston avajaisissa.

Nuorisovaltuusto suunnitteli taidetapahtuman järjestämistä (graffititapahtuma uudelle liikuntapuistolle). Tapahtumaa varten lähetettiin kysely Kankaanpään taidekoululle yhteistyömahdollisuudesta.

Nuorisovaltuusto päätti järjestää leffailtoja kirjastolla syksyn aikana. Nuorisovaltuusto jakoi Instagramiin kyselyn elokuvatoiveista ja päättää järjestää elokuvaillan toiveiden perusteella.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 11 Muut asiat

Nuorisovaltuusto keskustelee muista esille tulevista asioista

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja käsitellyiksi.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto käsitteli kunnan valmistelemaa strategiaa ja toimittaa ajatuksensa siitä kunnanvaltuustolle. Nuorisovaltuuston mukaan kunnassa on sen kokoon nähden hyvät palvelut ja nuorille paljon tekemistä. Kiitosta saa monipuoliset liikuntapaikat, omatoimikirjasto ja harrastekerhot. Erityisesti nuorisovaltuusto nostaa esiin kunnan palveluiden edullisuuden (esim. kuntosali). Nuorisovaltuusto kokee, että Kihniön houkuttelevuutta lisää se, että esimerkiksi koulussa hyvät oppimisen tuet ja opetusta voidaan pienessä kunnassa antaa hyvin yksilöllisesti. Nuorisovaltuusto korostaa myös, että pienessä kunnassa yksilön mahdollisuudet vaikuttaa asioihin ovat erittäin hyvät ja erilaiset mielipiteet pääsevät hyvin esille. Luontokohteet nostetaan esiin.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Yli-Kärkelä Minka Puheenjohtaja
Kärkelä Emilia Varapuheenjohtaja
Toivonen Katri Pöytäkirjanpitäjä
Leino Lotta Osallistujat
Virtanen Vili Osallistujat