Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyslautakunta 2021- 2025

29.6.2022

#2717

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 6/2022
Kokouspäivä 29.6.2022
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 19:30
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 29.6.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 30.06.2022 alkaen
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Jari Koskinen ja Mikael Koivukoski. Pöytäkirja tarkastetaan 29.06.2022 ja pidetään nähtävänä 30.06.2022 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Koskinen ja Mikael Koivukoski.

§ 54 Opetussuunnitelman päivitys

Opetuksen järjestäjän tulee päivittää paikalliset opetussuunnitelmat vastaamaan kiusaamisen ehkäisyyn ja kurinpitoon liittyviä opetussuunnitelmien perusteiden sekä muiden määräyksien muutoksia esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Määräykset tulevat voimaan 1.8.2022,

Muuttuneet määräykset ovat liitteessä 1

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä paikalliseen opetussuunnitelmaan tehdyt, määräyksiä koskevat, muutokset.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 55 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.05.2022

Sivistyslautakunnan tulojen toteutumaprosentti on 61,2 ja menojen toteutumaprosentti on 37,5. Nettobudjetoinnin mukainen toimintakateprosentti on 32,4.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 56 Varhaiskasvatuksen ja yleisen kirjaston yhteistyösopimus

Kihniön kunnankirjaston ja varhaiskasvatuksen kanssa on tehty yhteistyösopimus, jonka tarkoituksena on mm. tasa-arvon toteutuminen. Tavoitteena on, että kaikilla varhaiskasvatukseen osallistuvilla lapsilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet kirjaston palveluihin sekä sitä kautta lukutaidon kehittymiseen. Samalla varhaiskasvatus saa tukea varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määriteltyjen tavoitteiden toteutumiseen.

Sopimus on liitteenä nro 2

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy Kihniön kunnankirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyösopimuksen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 57 Viranhaltijapäätökset
  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 26.05.2022 – 21.06.2022
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 26.05.2022 - 21.06.2022
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 58 Ilmoitus- ja muut asiat
  • Vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotuen kuntakohtainen määräraha vuonna 2022, Kihniö 2000 e, Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Kunnanhallituksen päätös 118 §/ 2022, rehtorin viran aukijulistaminen
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM/729/520/2022 mukaisen tuen ja laadun arvioinnin kehittäminen, 2.6.2022, 20.000 e (80 %)
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 59 Kihniön yhtenäiskoulun koulukuljetusjärjestelyjen hyväksyminen lukuvuodelle 2022-2023

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 23.06.2021 koulukuljetusten liikennöitsijöiksi Tilausliikenne Rauno Koivukoski Ky:n , Kivineva-yhtiöt Oy:n sekä taksi Tiina Jokiojan. Osa oppilaista kulkee Lamminmäen ajamalla vakiovuorolla Mustaniementien ja Kankarin kautta.

Sopimuskausi on 01.08.2021 - 31.07.2024 + optiovuodet 01.08.2024 - 31.07.2026.

Koulukuljetuslistat, ajoreitit sekä alustava kustannusarvio ovat valmistuneet ja ne esitellään lautakunnalle kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy Kihniön yhtenäiskoulun oppilaiden koulukuljetusjärjestelyt ja arvioidut koulukuljetuskustannukset lukuvuodelle 2022-2023 sekä valtuuttaa sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpään

- tekemään kuljetusjärjestelyihin tarvittaessa pienimuotoisia muutoksia.

- allekirjoittamaan liikennöitsijöiden kanssa tehdyt sopimukset lukuvuoden 2022-2023 kuljetuksista

- hyväksymään liikennöitsijöiden laskut lukuvuoden 2022-2023 kuljetuksista.

Esteellisyys Mikael Koivukoski
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Nevanperä Mikko Varapuheenjohtaja
Sillanpää Matti Pöytäkirjanpitäjä
Koivukoski Mikael Tarkastajat
Koskinen Jari Käyttäjätunnus on suljettu. Tarkastajat
Haapamäki Arsi Osallistujat
Kaikkonen Sirpa Osallistujat
Koivukoski Mikael Osallistujat
Koskinen Jari Käyttäjätunnus on suljettu. Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Shemeikka Mika Muu osallistujat
Kunnanhallituksen edustaja