Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto 2021-2025

12.1.2022

#2311

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1/2022
Kokouspäivä 12.1.2022
Kokouksen alkuaika 14:00
Kokouksen päättymisaika 15:20
Kokouspaikka Teams
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 13.1.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 14.1.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Kosti Kuusisto ja Mauri Kuivanen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 13.1. ja pidetään nähtävänä 14.1.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mauri Kuivanen ja Nina Niemenmaa.

§ 3 Edustajan nimeäminen hyvinvointityöryhmään
Edeltävä kohta § 212 Hyvinvointityöryhmän päivittäminen
Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto nimeää edustajan hyvinvointityöryhmään.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Edustajaksi nimettiin Leena Ojala.

Tiedoksi Valittu, palkkatoimisto, hyvinvointikoordinaattori
§ 4 Toiminnan suunnitelu

Keskustellaan toiminnan järjestämisestä kuluvalle vuodelle.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kuluvalle vuodelle suunnitellaan ystävätoiminnan kehittämistä ja koordinointia sekä isompaa tilaisuutta, johon kutsuttaisiin luennoitsija / esiintyjä mahdollisesti yhteistoiminnassa eri yhdistysten kanssa.

§ 5 Ikäihmisten palvelut yta alueella

Johanna Lintula ja Mauri Kuivanen esittelevät ikääntyvien ja kehitysvammaisten palveluita yta alueella.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Jytilä Kirsi Puheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Kuivanen Mauri Tarkastajat
Niemenmaa Nina Tarkastajat
Kuivanen Mauri Osallistujat
Lintula Johanna Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Välimäki Erkki Osallistujat