Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto 2021-2025

27.10.2021

#2130

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 2/2021
Kokouspäivä 27.10.2021
Kokouksen alkuaika 14:00
Kokouksen päättymisaika 15:40
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 27.10.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 28.10.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Kosti Kuusisto ja Johanna Lintula. Pöytäkirja tarkastetaan 27.10. ja pidetään nähtävänä 28.10. kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 7 Vanhus- ja vammaisneuvoston talousarvio vuodelle 2022

Vanhus- ja vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston menoihin on varattu vuodelle 2022 yhteensä 11.200 euroa. Tähän sisältyy luottamushenkilöpalkkiot, ilmoitukset, matkustus- ja kuljetuspalvelut, muut palvelut mm. vanhus- ja vammaisneuvoston tapahtumiin 1500 €.

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto käy keskustelun talousarviosta ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 8 Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Vanhus- ja vammaisneuvosto käy keskustelun vuoden 2022 toiminnasta.Talousarviossa on varattu 1.500 euron määräraha tapahtuman järjestämiseen (esim.luennoitsija).

Lisäksi:

  • Kokoukset 2-4 kertaa vuodessa.
  • Järjestetään kurssimuotoista kaikille avointa koulutusta ystävä-toimintaan
  • Osallistutaan maakunnallisiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.
  • Otetaan kantaa ja annetaan lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta väestön elinoloihin ja heidän palveluihin.
  • Osallistutaan Vanhusten viikon toimintaan.
  • Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan kunnan / lähikuntien vanhus- ja vammaisten asumisyksiköissä.
  • Tiedotetaan neuvoston toiminnasta.
  • Kutsutaan asiantuntijoita kokouksiin
Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyy edellä esitetyn toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaa voidaan täydentää.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 9 Kolmostien Terveyden asiakasraati

Kolmostien Terveyden aikeena on perustaa asiakasraati Parkano-Kihniö yhteistoiminta-alueelle. Asiakasraadin tehtävänä on tuoda esiin sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden näkemyksiä palveluiden toteutumisesta ja osallisuudesta. Lisäksi se ideoi ja antaa palautetta. Raadin antama palaute kerrotaan ja jaetaan Kolmostien Terveys Oy:n yksiköille.

Tavoitteena on palveluiden kehittyminen asiakaskeskiseen suuntaan ja asiakastyytyväisyyden lisääminen.

Raatiin valitaan edustajia mm. yhdistyksistä sekä kunnan vammais- ja vanhusneuvostosta.

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto nimeää kaksi edustajaa asiakasraatiin.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Edustajaksi nimettiin Kosti Kuusisto ja Leena Ojala.

Tiedoksi Kolmostien Terveys
§ 10 Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenen nimeäminen kunnanvaltuustoon

Kuntalain 27-28 §:n mukaan Vanhus- ja vammaisneuvostoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kunnan hallintosäännön 98 §:n mukaan nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto voivat nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto nimeää yhden edustajan ja varaedustajan kunnanvaltuustoon.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Varsinaiseksi edustajaksi Leena Ojalan ja varaedustajaksi Erkki Välimäen.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 11 Ilmoitusasiat

Saapuneet kirjeet:

Vanhustyön keskusliitto: Vahvikelinjan info


Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Seuraava kokous pidetään 12.1.2022 klo 14. Ikäihmisten palveluista kertoo Johanna Lintula ja vammaispalveluista Leila Törmä.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Jytilä Kirsi Puheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Kuusisto Kosti Tarkastajat
Lintula Johanna Tarkastajat
Kuusisto Kosti Osallistujat
Lintula Johanna Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Nieminen Kirsti Osallistujat
Välimäki Erkki Osallistujat