Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyslautakunta

9.6.2021

#1796

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 5/2021
Kokouspäivä 9.6.2021
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 18:05
Kokouspaikka Ravintola Pyhäniemi
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 10.6.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 11.06.2021 alkaen
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Silja Oksanen ja Kosti Kuusisto. Pöytäkirja tarkastetaan 10.06. ja pidetään nähtävänä 11.06. alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Silja Oksanen ja Kosti Kuusisto.

§ 44 Opetussuunnitelman päivitys

Kihniön sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 15.06.2016 perusopetuksen uuden opetussuunnitelman. Uusi opetussuunnitelma on dynaaminen asiakirja, joka päivittyy tarvittaessa.

Ensimmäiseltä luokalta alkava A1-kieli alkoi valtakunnallisesti 1.1.2020. Kihniössä kielen opiskelu 1. luokalla aloitettiin jo syyslukukauden 2019-2020 alusta ja jo sitä ennen kahden vuoden ajan kieltä oli opiskeltu hankerahoituksen turvin. A1-kielenä Kihniössä on englanti.

Sivistyslautakunta on hyväksynyt opetussuunnitelman muutoksen englannin osalta luokille 1-2. Päivitys perustuu Opetushallituksen laatimaan vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetus-suunnitelman perusteisiin ja niiden pohjalta paikallisesti laadittuihin vuosiluokkaistuksiin.

Nyt vuosiluokkaistukset on tehty A1-kielen osalta luokille 3-6.

Oppivelvollisuuden laajennuksen myötä oppilaan tulee hakea perusopetuksen jälkeen joko toiselle asteelle suorittamaan tutkintoa, toiselle asteelle valmentavaan koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuslaissa määriteltyyn koulutukseen. Jos oppilas tarvitsee tukea hakeutuessaan perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin, hänellä on oikeus saada oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8. ja 9. Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen painopisteenä on kehittää oppilaan jatko-opintovalmiuksia sekä ohjata oppilas hänelle sopiviin jatko-opintoihin.

Opetussuunnitelman täsmennykset koskevat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kappaletta 15.4.19: Oppilaanohjaus sekä kappaletta 1.4: Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy opetussuunnitelman päivityksen vuosiluokkaistuksesta A1-kielen osalta sekä täsmennyksistä oppilaanohjauksen osalta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 45 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 6.luokan oppimistasosta

Kihniön kunnan arviointisuunnitelman mukaan 6. luokan oppimistaso arvioidaan keväisin yhteisellä kokeella jossakin oppiaineessa. Keväällä 2021 Kihniön peruskoulun kuudennen luokan oppilaat osallistuivat Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton (MAOL ry) järjestämään valtakunnalliseen matematiikan kokeeseen.

Oppilaat tekivät kokeen omassa luokassaan ja opettaja korjasi sen ohjeiden mukaan. Kokeen maksimipistemäärä oli 66, joka vastasi arvosanaa 10. Arvosanan 8 tai sitä paremman saaneet ovat oppineet hyvin pääosan peruskoulun alaluokkien asioista. Kihniössä 33,3 % kuudesluokkalaisista oli tässä ryhmässä.

Valtakunnallinen arvosanojen keskiarvo kuudennen luokan matematiikan kokeessa oli 7,00. Kihniöläisten oppilaiden saamien arvosanojen keskiarvo oli 7,25.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee 6. luokan arviointisuunnitelman mukaiset tiedot matematiikan valtakunnallisessa kokeessa keväällä 2021 tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 46 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 9.luokan oppimistasosta

Kihniön kunnan arviointisuunnitelman mukaan 9. luokan oppimistaso arvioidaan keväisin yhteisellä kokeella jossakin oppiaineessa. Kihniön peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaat osallistuivat keväällä 2021 Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton (MAOL ry) järjestämään valtakunnalliseen matematiikan kokeeseen.

Oppilaat tekivät kokeen matematiikan luokassa ja opettaja korjasi sen ohjeiden mukaan. Kokeen maksimipistemäärä oli 50, joka vastasi arvosanaa 10. Arvosanan 8 tai sitä paremman saaneet ovat oppineet hyvin pääosan peruskoulun keskeisistä asioista. Kihniössä 10 % yhdeksäsluokkalaisista oli tässä ryhmässä.

Valtakunnallinen arvosanojen keskiarvo oli yhdeksännen luokan matematiikan kokeessa oli 6,50. Kihniöläisten oppilaiden saamien arvosanojen keskiarvo oli 6,78.

Äidinkielen osalta arviointi keskittyi äidinkielen ja kirjallisuuden ydintaitoihin. Koe sisälsi kielitiedon sekä luku- ja kirjoitustaidon tehtäviä. Kokeen keskiarvoksi muodostui 7,7.

9. luokan äidinkielen valtakunnalliseen kokeeseen ei ole saatavana valtakunnallista vertailuaineistoa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee 9. luokan arviointisuunnitelman mukaiset tiedot matematiikan ja äidinkielen valtakunnallisessa kokeessa keväällä 2019 tietoonsa saatetuksi liitteiden 2 ja 4 mukaisesti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 47 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 30.04.2021

Sivistyslautakunnan tulojen toteutumaprosentti on 47,5 ja menojen toteutumaprosentti on 29,5. Nettobudjetoinnin mukainen toimintakateprosentti on 25,7.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 48 Viranhaltijapäätökset
  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 12.05.2021 – 01.06.2021
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 12.05.2021 - 01.06.2021
Asian kokouskäsittely

Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tietoonsa saatetuksi, eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 49 Ilmoitus- ja muut asiat
  • Opetushallitus, päätös 23/796/2021, Koulun kerhotoiminnan kehittäminen 2022, avustus 6.500 euroa (70 %)
  • Aluehallintovirasto, päätös LSSAVI/5954/2021, Harrastaminen Kihniössä, avustus 15.000 euroa (80 %)
  • Koulukuljetusten kilpailutuksen aikataulu
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 50 SALAINEN
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Jokioja Tiina Varapuheenjohtaja
Sillanpää Matti Pöytäkirjanpitäjä
Kuusisto Kosti Tarkastajat
Oksanen Silja Tarkastajat
Haapamäki Arsi Osallistujat
Kohtala Paavo Osallistujat
Kuusisto Kosti Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Nevanperä Mikko Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Rahkola Jaana Osallistujat
Koivistoinen Hannu Muu osallistujat
Kunnanhallituksen edustaja