Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 6.4.2021

6.4.2021

#1659

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 3
Kokouspäivä 6.4.2021
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:20
Kokouspaikka Etäkokous - google meet
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan nettisivut
Aika 7.4.2021
Allekirjoittajan nimi Amalia Yli-Kärkelä
Allekirjoittajan titteli puheenjohtaja
§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen mikäli 1/3 osaa jäsenistä on paikalla.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 14 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastaja. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti Vili Virtanen. Pöytäkirja tarkastetaan 7.4.2021 ja pidetään nähtävänä 7.4.2021 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 15 Eron myöntäminen Jarkko Kärjelle

Nuorisovaltuuston jäsenenä voi olla kihniöläinen tai Kihniöllä asuva henkilö. Nuorisovaltuuston jäsen Jarkko Kärki on toimittanut eropyynnön nuorisovaltuustosta paikkakunnalta pois muuton vuoksi.

Nuorisovaltuusto voi toimintasääntönsä mukaan kesken kauden vaihtaa jäseniään tai valita pois jääneiden tilalle uuden jäsenen.

Päätösehdotus

Myönnetään ero Jarkko Kärjelle. Päätetään, valita tilalle uudeksi jäseneksi Minka Yli-Kärkelä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kunnanhallitus
§ 16 Eron myöntäminen Jemina Yli-Lankoskelle ja uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta.

Nuorisovaltuustossa voi toimia kihniöläinen tai Kihniöllä asuva henkilö. Jemina Yli-Lankoski on toimittanut eroanomuksen paikkakunnalta pois muuton vuoksi. Samalla nuorisovaltuuston tulee valita uusi puheenjohtaja Jemina Yli-Lankosken tilalle sekä mahdollisesti uusi varapuheenjohtaja.

Päätösehdotus

Myönnetään ero Jemina Yli-Lankoskelle. Nuorisovaltuusto valitsee uuden puheenjohtajan ja tarvittaessa uuden varapuheenjohtajan.

Asian kokouskäsittely

Myönnetään ero Jemina Yli- Lankoskelle. Puheenjohtajaksi valitaan Amalia Yli-Kärkelä ja varapuheenjohtajaksi Emilia Kärkelä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kunnanhallitus
§ 17 Ennaltaehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön suunnitelman kommentointi

Kihniö- Parkano alueelle ollaan laatimassa lakisääteistä suunnitelmaa ennaltaehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön. Tähän liittyen kokouksessa esitellään aihetta ja pyydetään nuorisovaltuustoa kommentoimaan minkälaisia mielenterveys- ja päihdepalveluita, toimintaa ja ohjelmaa tulisi olla tarjolla ja miten sitä tulisi kehittää.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto keskustelee asiasta ja antaa tarvittavan lausunnon omista kommenteistaan.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto toivoo, että lasten - ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut, kuten psykiatrinen sairaanhoitaja ovat nopeasti ja helposti saatavilla aina tarvittaessa. Koulupsykologin palvelut, ennaltaehkäisevä toiminta oppilaitoksissa sekä hoidollinen työ on tärkeä pystyä järjestämään nopeasti ja joustavasti sekä häiriöttömästi. Hoidollisen työn keskittyminen ja riippuvaisuus yksittäisestä työntekijästä on aina haavoittuvainen.

Palveluissa olisi myös hyvä muistaa monipuolisuus ja lapsen - ja nuoren tilanteeseen sopivat menetelmät. Myös etäpalvelut nähdään varteenotettavana vaihtoehtona.

Nuorten päihteidenkäytön ennaltaehkäisyssä nähdään tärkeänä se, että nuorille järjestetään riittävästi muuta vaihtoehtoista yhteistä tekemistä. Harrastukset, nuorisotilatoiminta ja muu vastaava nähdään tärkeänä ja toivotaan otettavan huomioon psykiatrian puolen tai kolmannen sektorin ennaltaehkäisevänä työmuotona.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi EPT työryhmä
§ 18 Muut asiat

Keskustellaan muista esille tulevista asioista.

Päätösehdotus

Käydään tarvittava keskustelu.

Asian kokouskäsittely

Käytiin läpi lautakuntien kuulumisia.

Koulun wilma-käytännöt ja merkinnät puhuttivat ja erityisesti koulun rangaistuskäytännöt. Tästä Nuva ohjaaja voi viedä viestiä koulun johdolle.

Lisäksi käytiin keskustelua etäopetuksesta ja sen vaikutuksista.

Keskustelua nuorisovaltuuston teettämästä Pyhäniemen kehittämishankkeen kyselystä.

Kouluruokakyselyn toteuttamisesta keskustelu.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Toivonen Katri Pöytäkirjanpitäjä
Kärkelä Emilia Osallistujat
Leino Lotta Osallistujat
Shemeikka Olivia Osallistujat
Virtanen Vili Osallistujat