Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyslautakunta

16.9.2020

#1256

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 6/2020
Kokouspäivä 16.9.2020
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 19:06
Kokouspaikka Kihniön yhtenäiskoulun ruokasali
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 16.9.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 17.09.2020 alkaen
Allekirjoittajan nimi Elina Kortesmaa
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Jemina Yli-Lankoski hyväksyttiin nuorisovaltuuston edustajaksi tähän kokoukseen.

§ 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Jaana Rahkola ja Kosti Kuusisto. Pöytäkirja tarkastetaan 16.09. ja pidetään nähtävänä 17.09. kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Rahkola ja Kosti Kuusisto.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 49 Lukuvuoden 2020-2021 lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen

Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. (PoA 9 §)

Lukuvuosisuunnitelma on laadittu opetussuunnitelman mukaisesti. Kihniön kunnan peruskoulun työajat ovat seuraavat:

Syyslukukausi alkaa 12.08.2020 ja päättyy 19.12.2020.

Kevätlukukausi alkaa 07.01.2021 ja päättyy 05.06.2021.

Syysloma on viikolla 42 eli 12.10. – 18.10.2020.

Talviloma on viikolla 9 eli 01.03. – 07.03.2021.

Joululoma alkaa 21.12.2020 ja päättyy 06.01.2021.

Pääsiäisloma on 02.04. – 05.04.2021.

Muut lomapäivät 13.05. - 14.05.2021

Luokkatunnit Kihniön yhtenäiskoulussa:

Yhtenäiskoulu 278 h

Erillinen esiopetusryhmä 24 h

Laaja-alainen erityisopetus 26 h

Erityisopetuksen pienryhmät 50 h

________________________________________

Yhteensä 378 h

Tukiopetusta annetaan seuraavasti:

Yhtenäiskoulu 130 h / lukuvuosi

Oppilasmäärät 20.09.2020:

Esioppilaita 19

Erityisopetuksen pienryhmät 9

vuosiluokat 1-5 91

vuosiluokat 6-9 52

________________________________________

Yhteensä 171

Poikkeamat lukujärjestyksiin on kirjattu koulun omaan lukuvuosisuunnitelmaan. Suunnitelmissa on mm. laskettelu-, uinti- ja kevätretkiä, luokkaretkiä ja leirikouluja, yökouluja, kulttuuripäivä, konsertteja sekä erilaisia liikuntaan liittyviä kilpailuja.

Oheismateriaali esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun lukuvuosisuunnitelman lukuvuodelle 2020 - 2021.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 50 Suunnitelmien hyväksyminen

Sivistystoimen johtosäännön mukaan lautakunnan tulee hyväksyä erilaiset koulun suunnitelmat sekä järjestyssäännöt. Järjestyssäännöt, kriisisuunnitelma ja pelastussuunnitelma esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun pelastus- ja kriisisuunnitelmat sekä järjestyssäännöt.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 51 Kevään 2020 yhteisvalinta

Kihniön yhtenäiskoulun vs. opinto-ohjaaja Marko Kuusiluoma on lähettänyt sivistyslautakunnalle tiedoksi listan, johon on kirjattuna 9. luokan oppilaiden sijoittuminen toisen asteen koulutukseen kevään 2020 yhteisvalinnassa.

Oppilaiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitoksiin esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee selvityksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 52 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.08.2020

Sivistyslautakunnan menojen toteutumaprosentti on 57,6 ja tulojen toteutumaprosentti on 108,4.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumaraportin 01.01. - 31.08.2020 tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 53 Kihniön kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys A1-kielen osalta

Ensimmäiseltä luokalta alkava A1-kieli alkoi valtakunnallisesti 1.1.2020. Kihniössä kielen opiskelu 1. luokalla aloitettiin jo syyslukukauden 2019-2020 alusta ja jo sitä ennen kahden vuoden ajan kieltä oli opiskeltu hankerahoituksen turvin. A1-kielenä Kihniössä on englanti.

Opetussuunnitelma on nyt päivitetty englannin osalta. Päivitys perustuu Opetushallituksen laatimaan vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteisiin ja niiden pohjalta paikallisesti laadittuihin vuosiluokkaistuksiin.

Liite 1

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy Kihniön kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman päivityksen A1-kielen opetuksen osalta vuosiluokilla 1-2 liitteen 1 mukaisena.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 54 Ilmoitus- ja muut asiat
  • Keskusteltiin Ihantolan tulevaisuudesta.
  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 05.08.2020 – 08.09.2020
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 05.08.2020 - 08.09.2020
  • Keskusteltiin Kihniön vetovoimatekijöistä. Päätettiin kutsua koolle ideariihi valmistelemaan mahdollisia toimenpiteitä vetovoiman kasvattamiseksi. Kokoonkutsujaksi valittiin pj. Leila Törmä.
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Jokioja Tiina Varapuheenjohtaja
Sillanpää Matti Pöytäkirjanpitäjä
Kuusisto Kosti Tarkastajat
Rahkola Jaana Tarkastajat
Haapamäki Arsi Osallistujat
Kohtala Paavo Osallistujat
Kuusisto Kosti Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Rahkola Jaana Osallistujat
Yli-Lankoski Jemina Muu osallistujat
Nuorisovaltuuston edustaja